Vertiv: UPS kao izvor prihoda

Operatori data centara mogu da ostvare znatan prihod od snabdevača električnom energijom integrišući UPS i baterije nove generacije u širu energetsku mrežu. Intermitentni izvori energije i dalje su izazov konvencionalnoj proizvodnji energije.

S obzirom na to da količina električne energije koja se isporučuje u mrežu mora uvek da bude jednaka količini koju potrošač traži, potrebno je sprečiti oštećenja mreže i prekide isporuke. Da bi se omogućilo ravnomerno korišćenje energije iz obnovljivih izvora, potrebne su nove usluge skladištenja energije kako ispred brojila (FTM, front of the meter), tako i iza brojila (BTM, behind the meter).

Vlasnici UPS sistema već ostvaruju prihode od skladištenja energije. A vi?

Pojavljuju se novi načini za ostvarivanje zarade od postojeće infrastrukture, poput UPS‑a i generatora, koji i dalje osiguravaju izvršavanje svoje primarne misije osiguravanja napajanja i zaštite kritične IT opreme. Operatori data centara i druge kritične infrastrukture imaće ključnu ulogu u ovom promenljivom energetskom okruženju. Ovo tržište je još u razvoju pa će se prihodi verovatno s vremenom menjati. Ipak, sistem od 20 MW mogao bi očekivati da će ostvariti prihode, odnosno uštedeti više od milion evra godišnje.

Ovo je prava prilika da data centri od pasivnih potrošača postanu aktivni učesnici u energetskom sistemu. Mrežni operatori platiće za UPS uređaj za neprekidno napajanje koji ujedno služi i za baterijsko skladištenje energije.

Ključno je naglasiti da učešće u uslugama skladištenja energije ne utiče niti na bilo koji način ugrožava glavnu misiju UPS uređaja, a to je da zaštiti kritičnu opremu. Tehnologije skladištenja energije dizajnirale su kompanije kao što je Vertiv, tako da osiguraju da uvek postoji dovoljno kWh kapaciteta UPS‑a za rezervno opterećenje u slučaju bilo kakvih prekida u napajanju mrežom.

Nove tehnologije skladištenja energije u data centrima: litijum‑jonske baterije (li‑ion)

Nove tehnologije baterija ključne su za pružanje ovih usluga. Baterije deluju tako što čuvaju određenu količinu energije i zatim je oslobađaju u odgovarajuće vreme, bilo da se radi o radnoj lampi tokom menjanja gume na mračnom putu ili kada vam je potrebno efikasno premošćenje do pomoćnog izvora energije.

Mnogi stručnjaci koji rade u kritičnim postrojenjima bili su nezadovoljni nedoslednim načinom rada njihovih baterija. Na pitanje: „Postoji li potreba za poboljšanim rešenjem čuvanja energije za infrastrukturu vašeg data centra?“ Vlasnici, korisnici i menadžeri redovno odgovaraju – DA.

Napajanje kritične opreme zahteva od UPS‑a i baterije da rade u tandemu. Uzimajući u obzir napredak u tehnologiji baterija, dizajneri imaju nekoliko opcija za razmatranje.

Litijum‑jonske baterije (LIB) nude brojne prednosti kada se koriste u kombinaciji s UPS sistemima neprekidnog napajanja. Stručnjaci u industriji predviđaju da litijum‑jonske baterije imaju potencijal za revoluciju u dizajnu data centara. Ipak, stručnjaci data centara imaju legitimna pitanja o radnim i sigurnosnim aspektima ove nove tehnologije i kako se to poredi s tradicionalnim VRLA baterijama (Valve Regulated Lead Acid).

Sistemi litijum‑jonskih baterija već rade upareni s UPS sistemima u data centrima širom sveta. Iskustvo aplikacija koje kombinuju naprednu tehnologiju i nove sigurnosne standarde i kodove, čine litijum‑jonske baterije izuzetno privlačnim rešenjem za skladištenje energije za infrastrukturne stručnjake.

Primer poslovnog slučaja Vertiv & Noriker Power

Vertiv je, zajedno s kupcem Noriker Power‑om, koji pruža usluge ravnoteže za Nacionalnu mrežu u Velikoj Britaniji, u 2018. godini osvojio nagradu Electrical Review Excellence Award za sistem FTM. Noriker Power i Vertiv tehnički i projektni menadžerski timovi dizajnirali su, izgradili, pustili u pogon i povezali prvo skladište baterija u Velikoj Britaniji u Nacionalnu mrežu u aprilu 2017. Postrojenje smešteno u Zapadnom Midlendsu pruža 20 MW ka mreži na 33 kV i 50 Hz uz odziv velike brzine. Kombinacija FTM i BTM tehnologija za čuvanje energije pomaže da energetske mreže postanu otpornije i okretnije jer reaguju na sve veću upotrebu obnovljivih izvora energije i promenu potreba potrošača.

Za više informacija o litijum‑jonskim baterijskim rešenjima za UPS sisteme posetite: www.vertiv.com

Autor: Igor Grdić, Country Manager, Central Southern Europe