Od četvrtka elektronske kartice zdravstvenog osiguranja i preko portala eUprava

Građani koji do sada nisu podneli zahtev za zamenu stare zdravstvene isprave za novu elektronsku karticu zdravstvenog osiguranja, od četvrtka 10. novembra će imati mogućnost to da urade i putem Nacionalnog portala eUprava (www.euprava.gov.rs). Cela procedura je jednostavna i prilagođena korisnicima sa osnovnim poznavanjem rada na računaru.

Grafika- Podnosenje zahteva za novu elektronsku karticu zdravstvenog osiguranja

Novom uslugom predviđena je i mogućnost dostave novog dokumenta na adresu na kojoj je podnosilac zahteva prijavljen u bazi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) i ta adresa će biti ponuđena kao opcija prilikom popunjavanja zahteva.

Troškovi izrade iznose 400 dinara po jednoj zdravstvenoj kartici, za građane koji žele lično da je preuzmu u nadležnoj filijali RFZO. Građani koji se opredele za dostavu zdravstvene kartice na odabranu adresu, uplaćuju iznos od 469 dinara za jednu zdravstvenu karticu. Ukoliko građani žele da izvrše uslugu i za više članova svoje porodice koji su preko njih osigurani, na jednoj uplatnici će biti iznos za plaćanje za sve članove porodice za koje je podnet zahtev.
Zbog zaštite podataka, RFZO će dostavljati koverat sa karticom posebno za svako lice. Ukoliko prilikom dostave, podnosilac zahteva ne bude na navedenoj adresi, biće mu ostavljeno obaveštenje gde može naknadno da preuzme karticu.

Građani koji su već uplatili iznos takse a nisu predali zahtev na filijalama RFZO, mogu da ponove zahtev preko Portala i da ponovo i plate, uz izbor da li žele dostavu na odabranu adresu ili ne. Prvobitnu uplatu mogu povratiti standardnom procedurom povraćaja administrativne takse.

„Nova usluga elektronsko podnošenje zahteva za zamenu zdravstvenih knjižica rezultat je zajedničkog rada Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), Ministarstva zdravlja, Direkcije za elektronsku upravu i Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje i nastala je kao brz i efikasan odgovor na apele građana zbog redova na šalterima. Pošto je ovaj servis namenjen svim građanima, želim da najavim da će od srede studenti Fakulteta organizacionih nauka (FON) popunjavati zahteve za najstarije žitelje i na taj način umesto njih završiti proceduru“, izjavila je Ana Brnabić, ministarka državne uprave i lokalne samouprave.

Republički fond za zdravstveno osiguranje poziva građane da nove zdravstvene kartice poruče putem nacionalnog Portala eUprava i podsećaju da je Zakonom o zdravstvenom osiguranju propisan krajnji rok za podnošenje zahteva 31. decembar.

Koraci u podnošenju zahteva za zamenu stare zdravstvene knjižice za novu elektronsku karticu zdravstvenog osiguranja :

1. Idite na veb stranicu: www.euprava.gov.rs

2. Kliknite na baner na početnoj stranici Portala eUprava. Odaberite filijalu ili ispostavu na osnovu podatka iz stare zdravstvene knjižice;

3. Popunite elektronski obrazac (obrazac je dostupan i na jezicima manjina). U ovom koraku se možete odlučiti da li želite da novu karticu zdravstvenog osiguranja preuzmete lično, ili da vam bude dostavljena na adresu na kojoj ste prijavljeni u bazi RFZO, odnosno adresu koja je ponuđena kao opcija na ekranu;

4. Nakon toga, dobićete generisanu uplatnicu; NAPOMENA: uplatu je potrebno izvršiti prema instrukcijama dobijenim preko Portala (broj računa i poziv na broj);

5. Nakon izvršene uplate, na svom profilu, na Portalu eUprava, možete pratiti status zahteva: kada je proknjižena uplata, kada je RFZO uzeo zahtev u obradu, kao i kada je RFZO izradio karticu zdravstvenog osiguranja.

6. Kada je kartica izrađena, dobićete informaciju na svom profilu na Portalu eUprava, odnosno putem mejla ili SMS-a (ukoliko ste tu opciju podesili na svom korisničkom nalogu na Portalu eUprava) da možete da je preuzmete, ili da vam je poslata na odabranu adresu.

Država i informaciono društvo

Informaciono ili, savremenije rečeno, „digitalno društvo“ se razvija i u Srbiji. To se vidi po stopi rasta primena Interneta, digitalizaciji poslovanja u pojedinim kompanijama, razvoju eUprave, primeni eBankarstva, proizvodnji i izvozu aplikativnog softvera… Kako se država odnosi prema ovom očitom napretku?

Information-Technology-Network-Hand-Business-Desktop-Wallpaper

U stručnoj javnosti postoji mišljenje da je većina ostvarenih uspeha rezultat pre svega pojedinačnih zalaganja i da bi rezultata bilo mnogo više da na nivou države postoje osmišljene i koordinirane aktivnosti na razvoju informacionog društva u celoj zemlji, kako je to uobičajeno u Evropskoj uniji i mnogim razvijenim državama. U Srbiji su nadležnosti za oblast informacionog društva podeljene između više državnih organa i službi i ne postoje ovlašćeni organ za ukupnu koordinaciju, objedinjavanje aktivnosti i razvoj informacionog društva u celini. Na primer, za informaciono društvo je nadležno ministarststvo za trgovinu, turizam i telekomunikacije, a za eUpravu je nadležno Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Unapređivanje administrativnog kapaciteta

U Izveštaju Evropske unije o napretku Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji, već nekoliko godina se ukazuje na potrebu unapređivanja administrativnog kapaciteta za rad u oblasti razvoja informacionog društva. Istraživanja Republičkog zavoda za statistiku ukazuju da je u 2015. godini samo 16,2 odsto kompanija sa više od 10 zaposlenih imalo informacione sisteme sa odgovarajućim ERP‑om. Samo 22,9 odsto kompanija prima porudžbine za robu ili usluge preko Web sajta odnosno mobilne aplikacije. Takođe, samo 3% kompanija prima porudžbine za proizvode i usluge putem EDI tipa poruke. Domaće IT tržište po finansijskom obimu stagnira od 2008. godine i to se negativno odražava na opremanje privrede i javnog sektora i položaj domaćih IT kompanija.

Svi ovi podaci govore, da je u najvećem delu naše privrede nivo informatizacije poslovanja nizak, i da je za povećavanje konkurentnosti i opstanak u savremenim uslovima neophodno bitno unaprediti nivo informatizacije (digitalizacije) poslovanja. U svetu se jasno ispoljava trend masovne digitalizacije poslovanja, a kod nas je mali broj kompanija i javnih službi spreman da se u to uključi. Šta više, Srbiji preti digitalni jaz između malog broja informatički razvijenih i mnoštva informatički nerazvijenih sredina. Za izlazak iz domaće privredne krize, povećanje stope privrednog razvoja i ukupni društveni razvoj, potrebno je stimulisati informatizaciju poslovanja i ukupnu informatizciju u društvu. Evropska unija i mnoge zemlje su informatizaciju postavile kao cilj i metod razvoja i u tome postigle zapažene uspehe.

Iskustva razvijenih zemalja

Država treba da razmotri stanje i sagleda kojim merama može da stimuliše brži i organizovaniji proces informatizacije privrede, javnih službi i društva u celini. Na osnovu iskustava iz drugih zemalja mogu se pomenuti neke mere kao što su: krediti za opremu, poreske olakšice za investiranje u informatizaciju, standardizacija aplikacija za masovnu upotrebu, stimulisanje kadrova da ostanu u zemlji… Za osmišljen, organizovaniji i koordiniran rad na uspešnijoj informatizaciji potrebni su stručnjaci i kompetentno rukovođenje. U Srbiji postoje naučni i stručni radnici koji dobro poznaju trendove razvoja informacionog društva i potrebno je njihovo veće angažovanje.

Potrebno je da se integralno obuhvate i organizovano unapređuju sve sfere razvoja informacionog društva i to od uprave, preko javnih službi i privrede sve do informatizacije svakodnevnog života građana. Stručna udruženja, naučne institucije, pojedine regionalne privredne komore i druge asocijacije ukazuju godinama na potrebu da se unapredi i bolje organizuje rad u oblasti razvojazbor jedne od mnogobrojnih prilika koje vam se nude na svakom koraku. Samo odlučite gde će vam biti najbolje!

Nikola Marković

Objavljeno u časopisu PC#233

80.000 novih korisnika nacionalnog Portala eUprava

Broj naloga na Portalu eUprava u poslednjih šest meseci uvećan je za gotovo 30 odsto – sa 80.000 novih, ovaj sajt trenutno ima više od 380.000 aktivnih korisnika. Online upis dece u predškolske ustanove na teritoriji Grada Beograda, zakazivanje termina za ličnu kartu i pasoš, poručivanje izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, kao i registracija vozila na ovlašćenim tehničkim pregledima i zamena vozačke dozvole, trenutno su najpopularnije od ukupno 300 različitih elektronskih usluga koje postavljaju 104 različita državna organa

rightBanner

Za šest godina postojanja, na nacionalni Portal eUprava pristiglo je više od tri i po miliona zahteva građana, dok je početkom maja u rad puštena nova e-usluga izrađena za potrebe Grada Beograda – online upis dece u predškolske ustanove. Zahvaljujući njoj, umesto u redovima i pred šalterima, gotovo 10.000 roditelja je zahtev za upis dece u vrtiće podnelo putem interneta – popunjavanjem jednog obrasca i bez prilaganja dodatnih dokumenata.

„Online upis dece u predškolske ustanove prva je usluga zahvaljujući kojoj roditelji nisu morali da čekaju u redovima i pred šalterima, kako bi državi dostavili svoje i lične podatke dece. Ona je primer efikasnih i korisnih e-usluga koje ćemo razvijati u najskorijoj budućnosti“ istakao je Dušan Stojanović, direktor Direkcije za elektronsku upravu i još jednom se zahvalio svim korisnicima eUprave koji razumeju važnost ovog portala i podržavaju napore Direkcije da stvori bespapirnu i jednošaltersku državnu aministraciju.

On je podsetio i da je jedan od ključnih i strateških ciljeva Direkcije za elektronsku upravu je stvaranje funkcionalnog sistema, u kojem državne institucije dokumenta i podatke o građanima razmenjuju između sebe.

Nacionalni Portal eUprava javnosti je dostupan od juna 2010. godine, kao najjednostavniji način da se smanje redovi, izbegne korupcija, a pritom povećaju transparentnost i efikasnost u radu. Uprkos odsustvu zakona koji regulišu oblast elektronske uprave, kao i manjku finansijskih sredstava, broj gradova i opština, kao i građana i poslovnih subjekata – korisnika Portala, neprekidno raste.

Od samog osnivanja, Direkcija za elektronsku upravu bila je domaćin, organizator i gost brojnih konferencija na temu razvoja ITK. Danas je jedan od ključnih nosilaca informatičkog razvoja u Srbiji.

 

Izvor: eUprava

Gotovo 10.000 zahteva za online upis dece u predškolske ustanove

Tokom ovogodišnjeg konkursa na Nacionalni portal eUprava, pristigao je rekordan broj od 9.919 zahteva za upis dece u predškolske ustanove na teritoriji Beograda. Zahvaljujući novoj e-usluzi, dokumenta koja su do sada bila potrebna za upis zamenio jedan online obrazac, što je roditeljima uštedelo vreme i novac za takse, a Gradu više od četiri miliona dinara, samo na troškovima štampanja papira

Dusan Stojanovic

Sandra Pantelić, načelnica Uprave Grada Beograda istakla je da je ponosna na svoje sugrađane koji su pokazali da razumeju značaj, ali i sve prednosti online upisa dece u predškolske ustanove.

“ Ovo je važan i veliki korak ka bespapirnoj jednošalterskoj upravi Beograda, koja je očigledno potreba svih njegovih stanovnika. Podsećam da je Grad već digitalizovao 156 svojih usluga. Pozivam sve građane Beograda da nastave da koriste naše e-usluge i tako uštede vreme, novac i izbegnu čekanje u redovima i pred šalterima”, rekla je načelnica i dodala da će Grad nastaviti tradicionalno dobru saradnju sa Direkcijom za elektronsku upravu na razvijanju novih i svrsishodnih e-servisa.

Tokom trajanja konkursa, na stotine građana svakodnevno je tražilo podršku i instrukcije zaposlenih u Direkciji za elektronsku upravu. I pored toga, tim Direkcije uspeo je da u dva navrata unapredi uslugu online upisa.

“ U prvom trenutku usluga je bila dostupna samo zaposlenima i roditeljima koji su državljani Republike Srbije. Zahvaljujući velikoj želji i motivaciji tima Direkcije za eUpravu, već trećeg dana upisa uspeli smo da ovu uslugu proširimo i na nezaposlene roditelje, kao i na one koji nisu državljani RS”, rekao je Dušan Stojanović, direktor Direkcije za elektronsku upravu i dodao:

“ U toku celog procesa, građani Beograda imali su podršku Direkcije da završe proces online upisa dece, a najčešća pitanja su bila u vezi podataka koji su potrebni za upis, jer se dešavalo da se, primera radi, unese pogrešan matični broj.”

Zahvaljujući online upisu dece u vrtiće, građani Beograda u ovom konkursnom roku mogli su da, umesto u redovima i pred šalterima, svoju decu upišu u predškolske ustanove i putem interneta, odnosno portala eUprava (www.euprava.gov.rs).

Važno je napomenuti da je ova usluga pomogla i onima koji su ipak izabrali šalter, jer ni oni nisu morali da posećuju PIO fond i Matične službe, već su sve završavali na šalterima predškolskih ustanova.

Podsećamo da će dalji tok prijave teći uobičajenim putem, kao i da će roditelji, čija deca ne budu upisana u željenu predškolsku ustanovu, putem Portala dobiti elektronsku odbijenicu. Uz pomoć nje i ponovo putem eUprave, moći će da upišu dete u jedan od privatnih vrtića sa teritorije Grada Beograda.

Ova usluga rezultat je zajedničkog rada Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Direkcije za elektronsku upravu, Grada Beograda, Ministarstva privrede – Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO), kao i Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja – PIO Fonda.

 

Izvor: eUprava

Više od 2.300 zahteva za online upis u predškolske ustanove

Na Nacionalni portal eUprava prispelo je više od 2.300 zahteva za online upis dece u predškolse ustanove na teritoriji Grada Beograda, za samo 24 sata od kako je ova usluga puštena u rad. Složeni sistem prijave koji ukršta podatke iz nekoliko različitih baza državnih institucija i pored velikog broja prijava, funkcioniše bez problema

euprava(1)

Dušan Stojanović, direktor Direkcije za elektronsku upravu izrazio je zadovoljstvo što je na ovaj način olakšano ostvarivanje prava naših građana i naglasio da je ovo jedan u nizu aktivnosti koje će dovesti do moderne, profesionalne, odgovorne uprave orijentisane ka građanima.

On je podvukao da ova usluga omogućava elektronsku prijavu, ali ne i rešavanje daljih koraka koji podrazumevaju zasedanje komisije koju ima svaka predškolska ustanova i koja odlučuje o tome koje dete će biti upisano u vrtić. Stojanović je apelovao na građane da pri prijavljivanju pažljivo popune sva polja, a posebno polje za matične brojeve, jer su se tu dešavale najčešće greške uočene u ova dva dana.

„Iako njih nije mnogo, poželjno je da pre same prijave roditelji još jednom provere podatke i uvere se da nisu napravili grešku“, rekao je Stojanović i dodao da je tokom jučerašnjeg i današnjeg dana Direkciju kontaktiralo i nekoliko roditelja koji su prilikom online upisa otkrili da ih poslodavac nije prijavio na Biro.

Podsetimo, zahvaljujući nnline upisu dece u vrtiće, građani Beograda od juče, umesto u redovima i pred šalterima, svoju decu mogu da upišu u predškosle ustanove i putem interneta, odnosno portala eUprava (www.euprava.gov.rs). Dokumenta koja su do sada bila potrebna za prijavu zamenio jedan obrazac, a ceo proces je u potpunosti besplatan i odvija se u dva jednostavna koraka – popunjavanje i slanje prijave.

Ova usluga rezultat je zajedničkog rada Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Direkcije za elektronsku upravu, Grada Beograda, Ministarstva privrede – Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO), kao i Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja – PIO Fonda.

Obrazac za upis deteta u predškolsku ustanovu na teritoriji Beograda moći će da se preda i lično u predškolskoj ustanovi, ali bez potrebe da se uz njega prilažu druga dokumenta. Dalji tok prijave teći će uobičajenim putem.

Izvor: eUprava

Nova elektronska usluga – ONLINE PRIJAVA DECE U VRTIĆE

Umesto u redovima i pred šalterima, građani Beograda će od 9. maja  decu moći da upisuju u predškolske ustanove i uz pomoć interneta, putem Nacionalnog portala eUprava (http://www.euprava.gov.rs). Sva dokumenta koja su do sada bila potrebna za prijavu zameniće jedan obrazac, a proces upisa biće jednostavan i u potpunosti besplatan.

eupravaOnline upis dece u predškolske ustanove nastao je kao rezultat zajedničkog rada Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Direkcije za elektronsku upravu, Grada Beograda, Ministarstva privrede – Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO), kao i Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja – PIO Fonda.

“Online upis dece u predškolske ustanove samo je jedna u nizu usluga koje je Beograd digitalizovao u poslednjih godinu dana. Grad je time je potvrdio ne samo da brine o svojim građanima, već i da preduzima konkretne korake, kako bi stvorio modernu, efikasnu i bespapirnu administraciju za sve Beograđane. Još jednom bih želeo da pohvalim njihov rad i zahvalim im se na tradicionalno dobroj saradnji” – istakao je Dušan Stojanović, Direktor direkcije za elektronsku upravu pri Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

On je dodao da će se proces predaje zahteva za upis deteta u predškolsku ustanovu preko Nacionalnog portala eUprava i portala Grada Beograda odvijati u dva jednostavna koraka – popunjavanje i slanje prijave. Za slanje zahteva, kako on kaže, dovoljno je samo da korisnik otvori nalog na Nacionalnom portalu elektronske uprave ili internet portalu Gradske uprave Grada Beograda (www.euprava.beograd.org.rs).

Siniša Mali, gradonačelnik Grada Beograda objasnio je da će obrazac za upis deteta u predškolsku ustanovu na teritoriji Beograda moći da se preda i lično u predškolskoj ustanovi, ali bez potrebe da se uz njega prilažu druga dokumenta. Dalji tok prijave, kako je istakao, teći će uobičajenim putem – posle predaje zahteva komisija koju ima svaka predškolska ustanova odlučivaće o zahtevu za upis deteta u vrtić, bez obzira na način na koji je pristigao.

”Ova usluga namenjena je kategoriji građana kojoj je vreme posebno dragoceno – roditeljima maloletne dece. Oni više neće morati da izostaju sa posla ili odustaju od svojih obaveza i planova, kako bi pribavili papire potrebne za upis. Ceo proces moći će da obave uz pomoć računara i internet konekcije, kroz nekoliko jednostavnih koraka. Ova usluga doprineće uštedama u budžetu Grada Beograda, iz kog se na godišnjem nivou izdvoji novac za štampanje više od 35.000 papira za upis dece u vrtiće” – rekao je Mali i dodao da je usluga izrađena uz pomoć postojećih resursa Direkcije za elektronsku upravu i da Grad nije koštala ništa.

Podsetimo, Nacionalni portal postoji od 2010. godine, a danas broji više od 300.000 aktivnih korisnika kojima je na raspolaganju oko 300 usluga. Zahvaljujući stalnom zalaganju ljudi iz Direkcije elektronsku upravu koji kontrolišu rad Nacionalnog portala u 2015. godini najavljeno je i potpuno ukidanje M4 obrasca, kao i niz novih e-usluga koje saradnju građana i privrednog sektora sa državom čine jednostavnijom, komfornijom i jeftinijom.

Двомилионити захтев пристигао на Национални портал е-управа

Јубиларни двомилионити захтев данас је пристигао на Национални портал еУправе, што потврђује да, уместо пред шалтерима и у редовима, грађани Србије све чешће користе интернет за обављање послова са државним органима. Број активних корисника Портала тренутно броји 340.000, што је за готово 40.000 више у односу на период од пре шест месеци.

2016-03-18

Заказивање термина за личну карту и возачку дозволу, поручивање извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству, регистрација возила и замена возачке дозволе, тренутно су најпопуларније од укупно 300 различитих електронских услуга.

-                 Овај јубилеј доказ је да грађани препознају и користе бројне предности Националног портала – већи комфор, уштеде у времену и новцу. Тим који стоји иза еУправе непрекидно ради на њеном унапређењу. Почели смо да радимо на увођењу online плаћања и развоју нових електронских услуга. Грађани и представници привреде препознају наш труд, што се види кроз број активних корисника који непрестано расте – истиче Душан Стојановић, директор Дирекције за електронску управу.

Национални портал еУправа јавности је доступан од јуна 2010. године и налази се на адреси www.euprava.gov.rs. Тренутно, на њему са активна 104 органа државне управе која објављују 300 услуга. У прошлој години путем еУправе обављено је милионито продужење регистрације возила.