Strogo kontrolisana virtuelizacija

Virtuelizacija je sjajna prilika za optimizaciju svih resursa. Ako virtuelne mašine dele resurse, šta se događa sa bezbednošću i antivirusnom zaštitom? ESET ima odgovor.

ESET odavno ima proverena i popularna rešenja za krajnje korisnike i zaštitu klijentskih računara, pa verovatno koristite neki od njihovih proizvoda kao što su Nod32, Smart Security ili Internet Security. Pitanje zaštite korisnika, međutim, počinje mnogo ranije od korisnikovog računara, jer kad zlonamerni kod uspe da se probije do korisničkog računara, možda je već kasno.

I podaci i aplikacije sve češće su na serverima, a klijentski računar sve više preuzima jednostavnu uulogu inteligentnog interfejsa. Bilo da koristite on premise, cloud ili neku hibridnu infrastrukturu, velike su šanse da su vaši serveri virtuelizovani i velika je verovatnoća da se koristi VMware virtuelizacija.

Racionalizacija bezbednosti

Kod virtuelizacije, gotovo sve se vrti oko racionalizacije. Upravo zbog toga, gotovo nikada nećete znati na kom se hardveru izvršava neka virtuelna mašina, da li se neka ugasila i da li se neka nova pojavila. Zbog svega toga ESET se odlučio da napravi ESET Virtualization Security paket koji je potpuno spreman za virtuelna okruženja, optimizovano i racionalno koristi virtuelizaciju, te ima centralizovanu daljinsku kontrolu kojom je moguće sve nadzirati i podešavati.

ESET Virtualization Security zauzima izuzetno malo resursa i izvršava se veoma brzo, a ESET Remote Administrator takođe predstavlja unapred instaliranu virtuelizovanu alatku (virtual appliance) kojom podešavate raznorazne sigurnosne komponente za koje želite da budu aktivne na svakoj novoj instanci vaše virtuelne mašine. Svaki pojedinačni sistem se, naravno, može i naknadno modifikovati, ali je velika prednost to što ne morate da brinete o tome da li je nova virtuelna mašina opremljena sigurnosnim mehanizmima.

The ESET Remote Administrator dolazi u obliku OVA (Open Virtualization Appliance) i sadrži sve komponente koje su vam neophodne, uključujući detektor zlonamernog softvera, proksi komponente i komponente za upravljanje mobilnim uređajima. Sa svoje strane, ESET Virtualization Security prirodno podržava mikro‑segmentaciju i automatski odvaja inficiranu virtuelnu mašinu u poseban mikro‑segment sprečavajući širenje malvera na ostale VM. Kada se virtuelna mašina proglasi čistom, automatski se vraća na svoje mesto.

Sve sa jednog mesta

Posebno mesto u paketu zauzima ESET Shared Local Cache uz koji dobijate puni set zaštite kad je u pitanju endpoint security. Virtuelne mašine tipično dele sličan ili čak isti image iz koga su generisane, što donosi čak 80‑90% istih fajlova na svim VM. ESET Shared Local Cache sprema metapodatke o fajlovima za sve virtuelne mašine koje je kreirao isti hipervizor. To znači da fajlovi koji su uspešno skenirani na jednoj virtuelnoj mašini neće biti skenirani na drugim virtuelnim mašinama istog tipa i iz istog virtuelnog okruženja. Na taj način se značajno povećava brzina skeniranja.

Virtuelne mašine mogu da budu raznorodne, ali ESET tu nudi punu gamu svojih alatki. Osnovna je, naravno ESET NOD32, alatka za detekciju zlonamernog i sumnjivog koda, ali tu su i ESET Endpoint Antivirus 6 i Endpoint Security 6 za Microsoft Windows i Apple iOS, kao i posebne alatke za virtuelne mašine sa serverima: ESET File Security 6 za Microsoft Windows fajl servere i ESET Mail Security 6 za Microsoft Exchange Server.

Za razne mere

Kao i obično, ESET nudi prilično fleksibilne načine licenciranja i možete da birate između tri osnovna modela. Prvi je najjednostavniji i predstavlja licenciranje po virtuelnoj mašini. Jedna VM se računa kao jedan endpoint, pa je ovaj model pogodan za one koji imaju relativno mali broj virtuelnih mašina – ESET kaže do 50. Ovaj model je pogodan i za one firme koje migriraju sa fizičkih na virtuelne mašine, pa možete jednostavno i da migrirate ESET licence sa „hardverske“ na virtuelnu mašinu.

Per host licenciranje je zgodno za one koji imaju mnogo (50 ili više) virtuelnih mašina na jednom domaćinskom hardveru i nudi fiksne troškove po jednom hostu. Taj model je zgodan za one koji bi virtuelizovali niz sličnih konfiguracija, na primer u call centru ili šalter salama, gde bi jedan snažan host mogao da zameni niz pojedinačnih računara koji obavljaju relativno manje zahtevne zadatke.

Najzad, licenciranje po procesoru je možda i najfleksibilnije, jer nudi fiksne troškove po procesoru. Ako vaša firma koristi mnogo raznorodno konfigurisanih računara, onda bi ovo mogao da bude vaš model.

Najveći dobitak koji nudi ESET Virtualization Security se zapravo ogleda u doslednom korišćenju virtuelizacije, skeniranju na „nižem nivou“ koje se značajno ubrzava kako raste broj virtuelnih mašina. Ne treba zanemariti ni lako centralizovano podešavanje, pa vam se više ne može desiti da slučajno ostavite novi računar bez zaštite, makar on bi bio virtuelni.

www.extreme.rs

(Objavljeno u PC#244)

Sledeća stanica – cloud

Kompanija Extreme odavno ima bliske partnerske odnose s Microsoft‑om. U skladu sa strategijom kompanije Microsoft, cloud servisi postaju ključni proizvod, a šta to znači za Extreme, odgovorio nam je Velibor Simikić, direktor prodaje.

Prošle godine Extreme je postao Microsoft Cloud Solution Provider partner. Koji su bili kriterijumi za sticanje ovog partnerstva?

Partnerstvo s kompanijom Microsoft traje više od 16 godina i za to vreme uvek smo se trudili da strategiju jedne korporacije uskladimo s lokalnim tržištem, da se ne bavimo pukim preslikavanjem, već da kreiramo rešenja u datom okviru prilagođena specifičnostima našeg tržišta. Zbog toga smo prepoznati kao partner koji adekvatno može da iznese i prenese njihovu ideju o cloud transformaciji. Uzimajući u obzir sve prethodno, kao i veoma dobre rezultate našeg tima u strateškom pozicioniranju cloud servisa u segmentu malih i srednjih preduzeća u Srbiji u poslednje četiri godine, direktan Microsoft CSP ugovor prirodan je sledeći korak u partnerskom povezivanju. Cilj ovog partnerstva jeste da se korisnicima obezbedi jedna tačka za pristup našim proizvodima i svim Microsoft cloud baziranim uslugama, objedinjeno.

Šta Extreme, kao novi Microsoft Cloud Solution, partner trenutno može da ponudi svojim korisnicima?

Naša rešenja, kao što su eKancelarija (alat za upravljanje poslovnim zadacima), eSekretarica (alat za podršku celokupnom procesu preispitivanja ugovora) i eLikvidatura (sistem za elektronsku obradu ulazne finansijske i ostale dokumentacije) već svakodnevno pomažu firmama u Srbiji da brže i kvalitetnije upravljaju svojim procesima. Plan je da ta rešenja budu korisnicima dostupna kroz cloud servise – u bilo koje vreme i sa svakog mesta, što je i okosnica digitalne transformacije. Osim toga, nudimo korišćenje najnovijih verzija Microsoft‑ovih proizvoda, kao što su npr. Windows Enterprise E3, Office365, Dynamics 365 i Azure, bez potrebe za dodatnim ulaganjima u infrastrukturu.

Migracija u cloud – biti ili ne biti? Šta i kako uzimate u obzir kada razgovarate s klijentima o toj temi?

Biti ili ne biti u cloud‑u, dilema je do čijeg razrešenja nije lako doći. Ne postoji univerzalan pristup – svaka firma priča je za sebe. Naš tim potpuno je posvećen razrešenju ove nedoumice, kao i vođenju procesa cloud transformacije u korisnikovom okruženju, počev od analize poslovnih potreba, razrade scenarija korišćenja, odabira adekvatnih servisa i proizvoda, implementacije rešenja i migracije podataka do obuke korisnika za efikasnije korišćenje.

Šta se menja za korisnika migracijom u cloud? Kako izgleda rad iz ugla korisnika?

Cloud kao koncept dostupnosti i korišćenja softvera i servisa praktičan je odgovor na transformaciju u radu u današnjem poslovnom okruženju. Korisnici koji su ranije doneli odluku o adaptaciji cloud servisa uveliko koriste stečenu prednost na tržištu kroz fleksibilnost u radu, veću agilnost u inovacijama, bolju kontrolu i iskorišćenost resursa, manje operativnih izazova i niže investicione troškove na projektima.

U Srbiji raste izbor ponuđača cloud servisa – kako izabrati pravog?

Naš savet je da za svaku stratešku odluku, pa i odabir dobavljača cloud servisa koji će u osnovi biti platforma na kojoj gradite cloud transformaciju, birate partnera s direktnom podrškom proizvođača cloud servisa. To je neka vrsta garancije da on ima iskustvo u vašoj industriji, posvećen je razvoju partnerstva s korisnicima i ima jasnu viziju daljeg razvoja.

Šta savetujete onim klijentima koji jednostavno vole da im je server „na oku“ i sva dokumentacija pod ključem? Kod nas ima mnogo nevernih Toma kada je reč o bezbednosti podataka?

Čitav koncept cloud servisa upravo se bazira na pouzdanosti, bezbednosti i dostupnosti podataka, a o tome u našem slučaju brine Microsoft sa svojim stručnim timovima. Pored formalnih standarda i direktiva koje ispunjavaju, kao npr. NIST SP 800‑53, FISMA, ISO 27001, podaci su obezbeđeni i georedundantnim kopijama. Iskreno, nije mi poznato da je neko od naših korisnika imao implementirane više standarde bezbednosti i dostupnosti podataka pre cloud transformacije.

Kakvi su budući planovi kompanije Extreme po ovom pitanju? Šta korisnici mogu da očekuju?

Okosnica naših planova jeste dalje usklađivanje s Microsoft cloud strategijom, proširenje ponude paketa rešenja baziranih na cloud‑u u okviru Cloud Solution Partner programa, transformacija naših postojećih i proizvodnja novih cloud ready vertikalnih rešenja, kao i razvoj i unapređenje partnerskih odnosa s našim korisnicima.

(Objavljeno u PC#241)

eSekretarica – Usaglašavanje ugovora bez po muke

Ukoliko se kod vas u firmi svakodnevno potpisuje više ugovora koje odobrava (parafira) nekoliko osoba ili čak sektora, onda znate šta to znači – brojne različite verzije, komentari u e‑mail‑ovima ili prilozima ili, još gore, na odštampanoj verziji, izgubljeni i zaboravljeni dokumenti, beskrajno šetanje od osobe do osobe dok se ne postigne konačna verzija…

esekretarica-naslovna-stranaFirma Extreme razvila je na platformi Microsoft SharePoint softversko rešenje za ovaj specifičan problem, s prigodnim nazivom eSekretarica. Koncept je jednostavan – set pravila omogućavaju tri važne stvari za ovaj proces: da se poštuje procedura preispitivanja ugovora, da se proces odobravanja sprovede na najbrži mogući način i da postoji evidencija o čitavom procesu nakon što se on završi.

Pravila su pravila

Sve što podleže pravnoj regulativi nosi sa sobom niz procedura koje se moraju poštovati. Kroz eSekretaricu se definiše ko ima pravo da ugovor menja i kada to sme da radi, kako bi bilo jasno ko snosi odgovornost za svaki član ugovora. Takođe, u svakom momentu jasno je kod koga se ugovor trenutno nalazi na odobrenju i koliko dugo.

Na taj način izbegavaju se situacije koje se toliko često pojavljuju – da ugovor bude izgubljen, da se ne zna njegova trenutna lokacija i šta je to što se zapravo čeka da bi se ugovor zaključio.

Preko preče, naokolo bliže

sve-informacijeJedan od glavnih problema s kojim se firme susreću jeste predugačak proces potpisivanja ugovora. Potpuno razumljivo – ljudi koji najčešće učestvuju u preispitivanju, po pravilu imaju i mnogo drugih obaveza, te se lako desi da pregledanje nekog ugovora bude na niskoj lestvici prioriteta. Kada, pritom, treba organizovati više takvih zaposlenih, to može da potraje i po nekoliko meseci.

eSekretarica definiše tačan redosled po kome učesnici treba da pregledaju dokument, a svaki učesnik dobija e‑mail o tome kada je „njegov red“ i podsetnik ukoliko u definisanom roku nije ispunio svoju obavezu.

Crno na belo

ExtremeSinergija_thumb.jpgUgovor, prema zakonu, mora biti zaveden i arhiviran. Međutim, ono što kao informacija često nedostaje jeste odgovor na pitanje kako je došlo do konačne verzije ugovora. Ko je dao koju primedbu, priložio koji dokument, izmenio koji deo ugovora – pitanja su na koje se najčešće ne može lako naći odgovor.

eSekretarica čuva kompletnu istoriju procesa, a uz to omogućava pretraživanje čitave arhive po ključnim rečima.

www.extreme.rs/esekretarica

(Objavljeno u časopisu PC#237)

Mesečna pretplata na Microsoft Office 365

Dobro poznata Microsoft Cloud rešenja – Office 365, Azure i Dynamics CRM, koja omogućavaju korišćenje najnovijih verzija aplikacija bez potrebe za dodatnim ulaganjima u infrastrukturu, sada su dostupna i u okviru mesečne pretplate u Srbiji. Ovakav način nabavke je moguć samo kod Microsoft partnera koji imaju status Cloud Solution Provider

extreme-csp-predstavljanje-2

Iz firme Extreme, jednog od Cloud Solution Providera u Srbiji, poručuju da je osim pomenute fleksibilnosti pri nabavci velika prednost ovog programa i podrška od strane odabranog lokalnog partnera. Na ovaj način korisnici dobijaju „jednu tačku kontakta“ za sva svoja pitanja, mogućnost komunikacije na srpskom jeziku, a mogu računati i na brži odziv i terensku podršku ukoliko je ona potrebna.

Prema mišljenju Alana Albulja, direktora firme Extreme, važnost ovog programa se ne ogleda samo u navedenim prednostima koje pruža korisnicima, već i u tome što on predstavlja konkretan pomak ka usvajanju Cloud koncepta na našem tržištu. „O Cloud tehnologijama slušamo već dugo, ali sam koncept nije još uvek sasvim zaživeo kod nas. Pre svega mislim na drugačiji način planiranja nabavke, korišćenja softvera i na iskorišćenje novih mogućnosti koje Cloud pruža u svakodnevnom poslovanju. Ovaj program možda nije veliki, ali je sigurno važan korak u tom pravcu“, kaže g. Albulj.

Cloud Solution Provider status označava da partner, prema Microsoft kriterijumima, poseduje kapacitet da pruži kompletnu uslugu kada je Cloud u pitanju – od odabira paketa, preko finansijske transakcije, pa do podrške pri korišćenju. Kriterijumi, pored ostalog, podrazumevaju i broj zaposlenih, njihove kompetencije i odgovarajuću infrastrukturu.

Važna karakteristika ovog programa je i mogućnost partnera da svoja rešenja izgrađena na Microsoft platformama, kao što su Dynamics CRM i SharePoint, ponude kroz sistem mesečne naplate što će doneti značajnu uštedu malim i srednjim preduzećima koja imaju potrebu za softverskim rešenjima poput eKancelarije, eSekretarice, Dokumentarijuma i eLikvidature.

Izvor: Extreme

ESET Remote Administrator

U eri kada su masovni napadi malicioznim softverom sve ređi, administratori sistema svoje aktivnosti usmeravaju u otkrivanje pojedinačnih, ciljanih pretnji. Pronaći iglu u plastu sena uvek je težak zadatak, ali ako svoju mrežu ESET bezbednosnih rešenja povežete pravim alatom, šanse da sofisticiran napad ostane neotkriven svode se na slučajnost

aHYuc63

Moderni korisnik je svoje poslovanje (pa i zabavu) dobrim delom „izmestio“ sa PC računara. Naši dokumenti, e‑mail prepiska, slike i razni drugi podaci nalaze se „rasuti“ između kompanijskih laptopa, mobilnih uređaja i „bezbroj“ cloud Web servisa. Granica koja je do pre neku godinu striktno razdvajala poslovno od privatnog je nestala – uobičajena je stvar da dokument poslat na poslovnu e‑mail adresu snimite na svoj privatni on‑line disk, a zatim ga nakon izmena „greškom“ (ili ne?) pošaljete na druge adrese sa svog privatnog e‑mail naloga; najzad, pogledajte šta je radila Hilari Klinton. Iako su (barem u teoriji) svi sistemi osigurani nekim mehanizmima, praćenje aktivnosti, a pre svega anomalija u ponašanju više desetina i stotina korisnika može predstavljati veliki izazov.

Novi ESET Remote Administrator je alat za centralizovanje praćenje i upravljanje svim ESET bezbednosnim paketima koji su instalirani u vašoj mreži, bez obzira na to da li se radi o radnim stanicama, serverima ili mobilnim uređajima. Po izboru, Remote Administrator možete da instalirate na Windows ili Linux server, ali i da ga koristite u formi virtuelne mašine, ukoliko je „virus virtualizacije“ zarazio i vaše IT odeljenje. Svi podaci koje Remote Administrator prikuplja smeštaju se u bazu podataka kojoj možete pristupiti i nezavisno od alata, na jednostavan način integrišući informacije od interesa u sveobuhvatniji sistem za upravljanje sistemskim dnevnicima (logovima).

Sistemom se upravlja korišćenjem aplikacije (agenta) ili posredstvom Web konzole, dakle pristup je moguć sa bilo kog računara ili mobilnog uređaja posredstvom instaliranog browser‑a, ukoliko niste u prilici da koriste svoj laptop. Dodatnu fleksibilnost i upravljanje udaljenim izolovanim mrežama (npr. grupi zaposlenih u ekspozituri firme) pruža korišćenje Proxy komponente, koja zamenjuje pojedinačne veze svakog klijenta ka Remote Administrator serveru, obezbeđujući efikasnije upravljanje u slučaju sporih linkova ili povećane mobilnosti tima.

Mogućnosti Remote Administrator‑a su izuzetne, a obilje opcija predstavlja trend po kome je ESET prepoznatljiv. Bezbednost je na prvom mestu (što se i očekuje) – sva komunikacija je enkriptovana, a po potrebi se može uključiti i dvofaktorska verifikacija (2FA) prilikom logovanja kroz Web konzolu. Svi klijenti se mogu grupisati prema nizu kriterijuma (tip uređaja, operativni sistem, lokacija itd.) čak i dinamički – čim su kriterijumi za pripadnost grupi zadovoljeni (npr. lokacija), na uređaj se automatski primenjuje zadata polisa.

Bilo kakva anomalija u bilo kojoj tački mreže biće identifikovana i po potrebi prompto dojavljena; efikasan sistem notifikacije ključ je za pravovremenu reakciju, a jedino ograničenje je ljudski faktor i mogućnost zaposlenih da reaguju u 24‑časovnom režimu. Ipak, pravu meru između „zaista kritičnih“ i „ne baš kritičnih“ događaja odrediće iskustvo u svakoj mreži posebno. Vremenom, uzroci alarma biće otklonjeni pa će i reakcije na neželjene događaje biti automatizovane, oslobađajući vreme za druge aktivnosti.

U svetu u kome je vreme novac, uz pomoć novog ESET Remote Administrator‑a, oslobođeni sati utrošeni na rešavanje (ponavljajućih) problema mogu biti iskorišćeni na kreativniji način, bez bojazni da će bezbednost okruženja biti narušena.

www.extreme.rs

Kristijan Lazić

Objavljeno u časopisu PC#231

ESET Mobile Security

Prva NOD32 verzija bila je za DOS, što govori o tradiciji kompanije ESET. Sada se bore za bezbednost mobilnog sveta uz Mobile Security

ESET-Mobile-Security-for-Android

Tokom proteklih deset godina NOD32 se etablirao kao jedno od najboljih antivirusnih rešenja za PC računare, a sada postoje posebni antivirusi za poslovne primene (serveri, obezbeđenje na nivou mreže), odnosno za kućne korisnike gde se, pored osnovnog NOD32 paketa, nudi i Smart Security kao kompletno bezbednosno rešenje s integrisanim firewall‑om. Tu su i verzije za MacOS (Cyber Security), pa tako ESET pokriva sve primarne računarske platforme.

Budući da je mobilno tržište trenutno najaktuelnije, ESET nudi i posebne softverske pakete namenjene modernim mobilnim telefonima i tabletima. Android je najzastupljeniji OS, pa je logično da ESET Mobile Security softver bude namenjen upravom ovom operativnom sistemu. Ipak, tu su i verzije za Windows Mobile uređaje pa čak i „antički“ Symbian.

ESET Mobile Security ne nudi samo povećanje bezbednosti skeniranjem svih podataka, već i dodatne funkcije. Task management je mnogo precizniji, pa je moguće pratiti sve aplikacije i servise koji rade na uređaju. Blokiranje pozivanja određenih brojeva ili primanje poziva sa određenih brojeva takođe je jedna od naprednih opcija, a tu su i sve antivirusne opcije, poput konstantnog skeniranja SMS i MMS poruka (i celog Internet saobraćaja), antispam zaštite i slično. Iako danas potreba za antivirusom kod Symbian OS‑a nije velika (nema interesovanja hakera za nove napade na ovaj OS), lepo je što ESET nudi Mobile Security i za Symbian S60 3, Symbian S60 5 i Symbian 3 telefone.

Windows Mobile platforma u svojim novijim verzijama ima integrisano solidno antivirusno rešenje, pa je potreba za dodatnim softverom koji obavlja tu funkciju manja. Ipak, ranije WMverzije bile su više izložene riziku, pa vlasnici starijih Windows telefona treba da instaliraju dodatni antivirusni softver. ESET Mobile Security namenjen je Windows mobilnim platformama 5, 6, 6.1 i 6.5, i nudi sličnu funkcionalnost kao Symbian verzija.

Uz skeniranje SMS i MMS poruka i kompletnog Internet saobraćaja, uz već pomenutu mogućnost blokiranja dolaznih i odlaznih poziva, tu je i napredni task manager. Postoji i sistem zaštite od krađe telefona, gde softver, naravno, neće sprečiti krađu, ali će pomoći korisniku da zaštiti podatke. Prostim slanjem specijalne SMS poruke na telefon, moguće je obrisati kompletan sadržaj (sve kontakte, podatke s memorijske kartice i slično) i na taj način sprečiti pristup privatnim podacima. Pored toga, moguće je podesiti telefon da u slučaju ubacivanja druge SIM kartice, na prethodno određene brojeve telefona pošalje automatski SMS koji, između ostalog, sadrži i broj ubačene SIM kartice, pa je eventualna potraga za telefonom znatno lakša.

Android OS zbog relativne otvorenosti platforme i velikog broja uređaja predstavlja najveći izazov za razne napade, pa ESET Mobile Security može da bude veoma koristan. Osnovna verzija ESET Mobile Security aplikacije za Android je besplatna, dok se napredne mogućnosti dobijaju kupovinom Pro verzije. U free paketu ESET Mobile Security nudi primarne funkcije, dakle skeniranje svih aplikacija i Internet saobraćaja, kao i SMS komande preko kojih se uređaj može kompletno zaključati, obrisati sadržaj i aktivirati GPS radi asistencije u potrazi. Za osnovnu zaštitu, to je više nego dovoljno.

Za one koji se opredele za Pro verziju, ESET Mobile Security nudi dosta dodatnih bezbednosnih mogućnosti. Kod zaštite podataka, najbitnija je anti‑phishing zaštita koja vas brani od pokušaja nekih Web sajtova da kroz rupe u pretraživačima pristupe korisničkim podacima kao što su lozinke, nalozi ili, još bitnije, razne bankarske informacije ili detalji kreditnih kartica koji se koriste za plaćanje putem Android uređaja.

Drugi deo dodatnih funkcija odnosi se na krađu uređaja, odnosno pružanja više informacija o tome u čije je ruke dospeo telefon/tablet. Na bilo koji znak neovlašćenog pristupa (pogrešan PIN kod ili lozinka) ili ubacivanje druge SIM kartice, uređaj na kome je instaliran i podešen ESET Mobile Security automatski će se zaključati, napraviće fotografije s prednje i zadnje kamere i te slike zajedno sa svim informacijama o telefonu i SIM kartici biće poslate na ESET server. Nakon toga, vlasnik uređaja na my.eset.com može da proglasi uređaj nestalim i započne potragu, a po želji i da obriše sve podatke s nestalog telefona/tableta.

Na kraju, tu je i filter za SMS poruke i pozive, gde korisnik ima potpunu kontrolu nad svim parametrima. Moguće je podesiti s kojih brojeva ne želite da primate SMS poruke, u koje vreme ne želite da se javljate na određenu grupu brojeva i slično. Sve ove mogućnosti ESET Mobile Security nudi na Android uređajima od OS verzije 2.3 do najnovije i to uz minimalne hardverske zahteve, pa je ovaj softver i zbog toga jedno od najpopularnijih antivirusnih rešenja za telefone i tablete.

Miloš Stamenković

Objavljeno u časopisu PC#230

Pročitajte još:

Za bezbedniji Android

GDATA Security

 

Microsoft Dynamics CRM u oblaku

Ponuda Microsoft Dynamics CRM rešenja u cloud okruženju omogućava kompanijama svih veličina da osete prednosti CRM pristupa poslovanju, po veoma prihvatljivoj ceni

Dynamics CRM u cloudu vam pomaže da upoznate i sačuvate svoje klijente
Dynamics CRM u cloudu vam pomaže da upoznate i sačuvate svoje klijente

U svetu prodaje i marketinga ne menja se proporcija koja kaže da 20 odsto mušterija generiše čak 80 odsto prihoda. Isto tako se zna da je „pribavljanje“ novih klijenata finansijski zahtevnije od zadržavanja postojećih. Tu na scenu stupa CRM. Sama skraćenica ne podrazumeva samo softversko rešenje, već poslovnu filozofiju u kojoj je negovanje odnosa sa klijentima u središtu prodajnih aktivnosti, dok je softver „samo“ tu da se ova filozofija uspešno sprovede u delo. CRM način razmišljanja podrazumeva kontinualno proširivanje informacija koje kompanija zna o svojim klijentima, od različitih kontakt‑informacija, preko toga koje proizvode i usluge koriste, za koje su se proizvode interesovali, od čega su odustali, pa sve do ličnih podataka o rođendanima, godišnjicama, o tome kakve su navike kupaca, šta ih zanima…

MSFT_logotype_rgb_CG11

Cilj je da se zahvaljujući dobrom poznavanju postojećih korisnika oni što efikasnije zadrže, da se kod njih razvije osećaj lojalnosti, odnosno poverenja u kompaniju. U realnosti to se odražava u svakom kontaktu kompanije i klijenta – bez obzira na to ko je inicirao taj kontakt. Kad korisnik telefonski nazove podršku očekuje se da oni o njemu imaju sve relevantne podatke, isto kao što korisnici i na slanje poruke na Facebook stranici kompanije očekuju nivo servisa koji ih neće navesti da se obrate negde drugde. Slanje generičkih poruka svim korisnicima možda ima svrhu, ali je bolje direktne poruke personalizovati na osnovu onoga kakav je trenutni odnos korisnika i kompanije. Što je poruka više personalizovana, to kompanija korisnicima pokazuje da ih poznaje i da brine o njihovim potrebama.

I za manje kompanije

Potreba za CRM pristupom nije vezana za veličinu kompanije. I pekara na uglu koja želi da zadrži redovne mušterije (komšije) primenjuje neke CRM principe, makar i na intuitivnom nivou. Što je broj mušterija veći a ponuda komplikovanija, to je i izraženija potreba za dobrim softverskim CRM rešenjem – čuvanje podataka u glavi ili rokovniku ima samo određeni domet i čim dve osobe u kompaniji počnu da rade direktno s klijentima, neophodno je da mogu lako i brzo da razmenjuju sve bitne detalje te komunikacije.

U tim trenucima se mnogi odlučuju za Word dokumente ili Excel tabele, ali ko god je probao tako da vodi poslovnu evidenciju koja treba da se aktivno koristi u poslovima prodaje, podrške ili marketinga, zna da na duže staze to nije efikasno rešenje. Vrlo brzo nastaje više verzija „iste“ tabele, počinje da se usmeno prenose neke od informacija, traži se član tima koji ima baš „onaj“ podatak itd.

Zato u trenutku kad kompanija shvati da mora da unapredi sistem rada treba odmah početi analizu raspoloživog CRM softvera. Jer, osim mesta na kojem će svako lako naći sve bitne informacije koje su mu potrebne, aktuelne verzije alata kakav je Microsoft Dynamics CRM znače i vođenje kroz proces prodaje, marketinšku komunikaciju, te post‑prodajnu podršku.

Funkcije i prednosti

Da se Microsoft‑ovo rešenje izdvaja od konkurencije potvrđuje i kompanija Gartner koja je Dynamics CRM u domenu velikih poslovnih sistema svrstala na vodeću poziciju. To ne znači da ovo rešenje ne mogu da koriste i mala i srednja preduzeća – naprotiv. Uz podršku cloud tehnologije, Dynamics CRM je dostupan organizacijama svih veličina, bez velike inicijalne investicije i uz mesečnu pretplatu čiji iznos zavisi od resursa koji su korisnicima potrebni.

Dynamics CRM omogućava prodajnim odeljenjima da ostvare dublje odnose s klijentima i da personalizuju svaku interakciju koju s njima ostvaraju. U današnje doba, kad su mušterije stalno na Internetu, istražuju i „mere“ svaku ponudu, pa svoja zapažanja i pritužbe dele putem društvenih mreža, dobar odnos sa njima je bitniji nego ikada. Pored vođenja kroz proces prodaje i analitike prodajnih aktivnosti, Dynamics CRM omogućava da se lako upravlja profilima svih kontakata u bazi, kao i da prodavci partnerski sarađuju da bi kompaniji doneli nove poslove.

Posebno se ističe mobilna aplikacija za smartfon i tablet uređaje, koja omogućava pristup podacima iz CRM sistema sa bilo kog mesta, što je naročito korisno kompanijama čiji zaposleni često rade „na terenu“.

Podrška korisnicima na svakom kanalu i u svakom trenutku postala je jedan od najbitnijih faktora poverenja klijenata. Oni očekuju da isti kvalitet usluge dobiju na Web sajtu kompanije, putem društvenih mreža ili kad pozovu, odnosno pošalju e‑mail. Dynamics CRM omogućava da se klijentima daju prave informacije u pravom trenutku preko bilo kog kanala (uključujući i društvene mreže), a zaposlenima u ovom sektoru kompanije daje sve prikupljene podatke o klijentima kako bi efikasno našli odgovor na postavljeno pitanje.

 

Na kraju, odeljenje marketinga kroz Dynamics CRM može lako da upravlja kampanjama, potencijalnim klijentima i marketinškim resursima. Obuhvaćen je i marketing na društvenim mrežama, kao i analitika realizovanih aktivnosti. Pametan marketing, kreiran na osnovu dubinskog poznavanja klijenata, omogućava i da se ostvare bolji rezultati, što je još jedan faktor koji doprinosi brzom vraćanju investicije u CRM rešenje.

Kome je namenjen?

Dynamics CRM u profesionalnoj verziji obuhvata sve funkcije neophodne za kvalitetno upravljanje prodajom, marketingom i podrškom. Kompanijama koje žele više, i već se oslanjaju na Microsoft rešenja, biće zanimljivija verzija nazvana Sales Productivity (lokalizovana kao „Produktivnost prodaje“).

Ova verzija obuhvata kompletno CRM rešenje, kao i Microsoft Office 365 u Enterprise E5 verziji. Ovaj paket je posebno interesantan za kompanije sa većim brojem zaposlenih koji rade u pokretu, pošto obuhvata i cloud verziju Microsoft Office programa sa pripadajućim mobilnim aplikacijama, kao i podršku za obavljanje konferencijskih razgovora preko Interneta.

Malo više o sadržaju oba paketa saznaćete iz tabele, a to što čitate ove redove teksta znači da je CRM nešto o čemu ozbiljno razmišljate. Preporučujemo da, pre odluke o investiciji, na Microsoft‑ovom sajtu aktivirate probnu verziju Dynamics CRM-a i isprobate njegove mogućnosti.

Mi­cro­soft par­tne­ri za im­ple­men­ta­ci­ju Dyna­mics CRM re­še­nja

 


Dve ponude za Dynamics CRM

Profesionalna verzija

Obuhvata sledeće funkcije:

 • Tokovi rada i odobrenja
 • Automatizacija prodaje
 • Automatizacija korisničke podrške
 • Prodajne kampanje
 • Izveštaji i lične table
 • Integracija putem Web usluga
 • Pristup putem mobilnih uređaja
 • Pristup prilagođavanjima i ekstenzijama
 • Cena: 60 dolara po korisniku mesečno

Produktivnost prodaje

Obuhvata Microsoft Dynamics CRM Online Professional Add‑on to Office 365, kao i Office 365 Enterprise E5, što uključuje

 • Office Suite 2016
 • Konferencijske razgovore preko Interneta
 • Razmenu instant poruka i povezivanje sa aplikacijom
 • Skype upravljanje pozivima zasnovano na cloud‑u
 • PSTN Conferencing (u izabranim geografskim oblastima)
 • Naprednu e‑poštu i kalendare
 • Naprednu bezbednost
 • Analitičke alatke
 • Mobilnost
 • Upravljanje poslom
 • Cena: 83 dolara po korisniku mesečno

 


Kako biste se što bolje uverili u prednosti ovog CRM rešenja, predlažemo vam da isprobate besplatnu 30-dnevnu verziju koju možete preuzeti sa ovog linka.