Bezbedno poslovanje u domaćem cloudu

Sa Bojanom Manojlovićem, stručnjakom za cloud tehnologije iz kompanije Mainstream, razgovarali smo o veoma aktuelnoj temi – disaster recovery rešenjima prilagođenim našem tržištu.

Bojan Manojlović, diplomirani inženjer elektrotehnike, dobro je poznat domaćoj stručnoj javnosti. Veliki broj polaznika Cisco akademije prošao je stručne kurseve koje Bojan drži s velikom posvećenošću već više od sedam godina. Od 2011. aktivno se bavi dizajnom i implementacijom naprednih cloud servisa.
Bojan Manojlović, diplomirani inženjer elektrotehnike, dobro je poznat domaćoj stručnoj javnosti. Veliki broj polaznika Cisco akademije prošao je stručne kurseve koje Bojan drži s velikom posvećenošću već više od sedam godina. Od 2011. aktivno se bavi dizajnom i implementacijom naprednih cloud servisa.

 

Iz kompanije Mainstream, često stižu nove vesti. Njihov tim je odnedavno ojačan stručnjakom za napredne cloud servise čiji će fokus biti rešenja za enterprise korisnike u domenu novih tehnologija. Iako se doskoro malo domaćih kompanija moglo pohvaliti time da primenjuje cloud servise u svom poslovanju, velika zainteresovanost IT menadžera domaćih preduzeća za ove usluge budi nadu da se situacija može drastično promeniti. Zato smo s Bojanom Manojlovićem, čovekom velikog iskustva na polju cloud tehnologija, razgovarali o aktuelnoj i „vrućoj“ temi – disaster recovery rešenjima prilagođenim našem tržištu.

DR, DRaaS, BC… Skraćenice zbunjuju mnoge. Šta one znače?

Business Continuity (BC) je skup svih politika, mera i konkretnih procedura u određenom poslovnom okruženju koje imaju jedinstven cilj – obezbeđivanje kontinuiteta poslovanja u slučaju nepovoljnih spoljnih faktora, od elementarnih nepogoda do operativnih problema sa IT opremom. Disaster Recovery (DR) predstavlja konkretna IT rešenja koja pomažu kompanijama da se uspešno bore sa izazovima definisanim u Business Continuity planovima. Skup mogućih rešenja veoma je veliki, a IT stručnjaci često su na „slatkim mukama“ kod izbora onog optimalnog. Najzad, Disaster Recovery as a Service (DRaaS) obuhvata širok spektar rešenja koja pokrivaju sve segmente IT operacija – od bazičnih backup servisa, preko replikacija na aplikativnom nivou do sinhronizacije kompletne računarske i storage virtuelizovane infrastrukture.

Kakvo je Vaše mišljenje o bezbednosti podataka u cloudu?

Poslednjih godina čitali smo o aferama u vezi s privatnošću i dostupnošću podataka, pa takve brige nisu neobične niti neutemeljene. Cloud rešenja koja nudi naša kompanija u potpunosti su bazirana na infrastrukturi i opremi koja je smeštena u Srbiji, a primenjujemo i sve najbolje svetske prakse u domenu bezbednosti skladištenih podataka. Kako volimo da kažemo, našem korisniku uvek možemo „prstom da pokažemo“ gde su podaci.

Eksplozija upotrebe cloud servisa i vrtoglavi rast svih pokazatelja prihvaćenosti ovog novog talasa u solidnoj meri zaobilaze tradicionalne kompanije koje i dalje razmatraju svrsishodnost ovih servisa. Tako se pojavljuju razni hibridni oblici, među kojima je najnoviji trend tzv. Near cloud model, kada korisnik u potpunosti kontroliše suštinsku infrastrukturu (pre svega sisteme za skladištenje podataka) koja je „naslonjena“ na servis provajdera, a on obezbeđuje komplementarne računarske resurse. Na taj način se ključ do podataka nalazi u rukama korisnika, dok se elastična infrastruktura provajdera koristi kada i koliko je to potrebno.

Kako procenjujete potrebe domaćih firmi za DR rešenjima?

Osnovna potreba je, svakako, mogućnost da se van primarnog sistema čuvaju kopije podataka bez kojih kompanija ne bi mogla uspešno da nastavi svoje poslovanje. No, u havarijskim situacijama sama činjenica da su podaci sačuvani ne znači mnogo, jer moderno poslovanje zahteva minimalne prekide i od IT sektora se očekuje da obezbedi kontinuitet rada u veoma kratkim rokovima. Zbog toga, odgovore na pitanja „kako“ treba pronaći pre nastanka bilo kakvih problema. Sve veća otvorenost domaćeg poslovanja ka Internetu svakako povećava značaj uvođenja redundantne infrastrukture, najčešće na aplikativnom nivou.

Šta Mainstream može da ponudi domaćoj privredi u segmentu Disaster Recovery usluga?

Mainstream nudi pun spektar DR servisa, podržavajući, između ostalih, HP, NetApp, Oracle, VMware, Citrix i Microsoft tehnologije. Među zadovoljnim korisnicima nalaze se kompanije kojima pružamo fully managed uslugu sekundarne lokacije za celokupnu Microsoft infrastrukturu – od AD infrastrukture, preko Microsoft Exchange infrastrukture do replikacije na nivou Microsoft SQL baze podataka. Pored rešenja na aplikativnom nivou, klijenti koriste i usluge replikacije podataka na nivou storage sistema, rešavajući na taj način ne samo moguće havarijske situacije već i mogućnost da bez stresa i prekida u radu obavljaju redovne poslove održavanja i upgrade‑a svog primarnog sistema.

Da li je implementacija DR rešenja komplikovan i dug proces, kako se na osnovu složenosti može pomisliti?

Svakako da planiranje DR koncepta i razrada pomenute Business Continuity strategije predstavlja ozbiljan posao. Svojim iskustvom korisnicima pomažemo i u tom segmentu. Sama implementacija DR rešenja je u suštini izazovan i zabavan proces. Kako su naše usluge bazirane na fully managed konceptu kojim se Mainstream i probio na tržištu korisnicima DR servisa nudimo pun ugođaj i preuzimamo odgovornost za kompletnu implementaciju i siguran rad takvih rešenja.

Da li su DR usluge u cloud‑u pristupačne iz perspektive cene i drugih troškova?

Korisnik je, pre svega, lišen kapitalnih investicija i ne postoji potreba za ulaganjem niti u hardver, niti u skupe softverske licence. Svi segmenti DR rešenja naplaćuju se na mesečnom nivou, a resursi u skladu s politikom „plaćaš koliko koristiš“, što najčešće podrazumeva minimalne troškove, jer do pune aktivacije ovih resursa retko dolazi, samo onda kada je za poslovanje to najvažnije.

(Objavljeno u časopisu PC#216)

Veliki storage za male čestice

Pročitajte zašto je čuveni CERN za svoje podatke odabrao NetApp rešenje.

04-Veliki-storage-1Verovatno ste čuli za CERN, najveću svetsku laboratoriju za fiziku čestica. Smešten na granici Francuske i Švajcarske, verovatno najbitniji deo laboratorije je LHC (Large Hadron Collider), najveći i najmoćniji akcelerator čestica na svetu. Nazali se na dubini od 100 metara ispod zemlje, zauzima formu prstena dugačkog 27 kilometara, a čestice ubrzava i usmerava superprovodnim magnetima. LHC stvara 600 miliona sudara čestica u sekundi, odnosno čak 1.000.000 GB podataka!

Izuzetan je izazov uskladištiti količine podataka koje CERN svake godine kreira. Iako se pre čuvanja podaci selektuju, obrađuju i konvertuju tako da njihova kasnija manipulacija bude lakša, i dalje je to skoro 20 PB (jedan petabajt je milion gigabajta) podataka godišnje otkako je LHC u pogonu. Akcelerator je „kriv“ za preko tri četvrtine storidž potreba CERN‑a, koje su prešle 100 PB u februaru prošle godine!

Projektni zadatak

04-Veliki-storage-2Radi efikasnog čuvanja i upotrebe ogromnih količina podataka, pred IT odeljenje CERN‑a stavljen je neverovatan zadatak. Trebalo je da kreiraju infrastrukturu koja poseduje inteligentno upravljanje podacima kako bi se uspešno izborili sa njihovim količinama. Pored toga, podaci moraju u svakom momentu da budu dostupni naučnicima – 24 sata dnevno, 365 dana godišnje. Čak i u trenutku nadogradnje postojećeg sistema, podaci moraju biti na raspolaganju. Uz to, traženo je da storidž omogući „beskonačnu“ nadogradnju performansi i kapaciteta kako bi ispratio rastuće potrebe CERN‑ovih naučnika.

Na javnom tenderu održanom 2007. godine, CERN se između svih proizvođača storidž rešenja odlučio za NetApp, dok je kao baza podataka izabrana Oracle Real Application Cluster (RAC) tehnologija. Ovakva kombinacija nije slučajna – NetApp i Oracle iza sebe imaju više decenija saradnje. U periodu nakon realizacije tendera, CERN je unificirao svoju kompletnu infrastrukturu i trenutno se 99% Oracle podataka skladišti na NetApp rešenjima. Zašto je NetApp bio pravi izbor i na koje tehnologije se CERN oslanja?

Odabrane tehnologije

Oracle Direct NFS (dNFS) obezbeđuje višestruke putanje do storage sistema. Ova tehnologija potpuno zaobilazi operativni sistem servera zahvaljujući čemu se performanse dupliraju u odnosu na tradicionalni NFS. Pored performansi, jedan od ključnih parametara je i jednostavnost implementacije ove tehnologije. Naime, CERN‑ovi IT inženjeri ne moraju da vode računa o konfiguraciji NFS‑a jer Oracle NFS upite generiše direktno iz baze podataka.

Radi optimizacije kapaciteta, performansi i ulaganja, za skladištenje podataka koriste se jeftini SATA diskovi uz primenu NetApp Flash Cache tehnologije koja donosi omogućava postizanje performansi poredivih sa moćnim FC (Fibre Channel) diskovima. Za korisnike to znači drastično veći kapacitet po značajno nižoj ceni.

Pored toga, koristi se NetApp Data ONTAP 8 Cluster‑Mode tehnologija kojom NetApp omogućava proširenje performansi i kapaciteta sistema jednostavnim dodavanjem novih storidž sistema (nodova) u klaster. Ova tehnologija omogućava i da se podaci premeštaju između nodova bez prekidanja rada bilo kog dela sistema. A da bi ceo sistem bio ravnomerno iskorišćen, NetApp omogućava automatsko balansiranje opterećenja koje podatke raspoređuje tako da svaki nod bude podjednako opterećen.

Infrastruktura u ormanu

FlexPod je rešenje nastalo integracijom NetApp storidž sistema , Cisco UCS‑a (Unified Computing System) i Cisco Nexus serije svičeva u objedinjenu, fleksibilnu arhitekturu koja predstavlja spoj vrhunskih proizvoda obe kompanije. Ova arhitektura je razvijena radi skraćivanja vremena projektovanja i instalacije, smanjivanja troškova, itd.

Ono što FlexPod arhitekturu izdvaja u odnosu na sisteme koje menja, jeste veliki broj testiranih i sertifikovanih rešenja. FlexPod podržava ubedljivo najveći broj hypervisor‑a kao što su VMWare, Microsoft Hyper V, Citrix, KVM i OracleVM.

Omogućava da se u ranoj fazi planiranja nabavke IT opreme, mogu vrlo precizno predvideti potreban budžet, vreme implementacije kao i svi potrebni koraci. Svako od testiranih FlexPod rešenja pružiće vam informacije o tome koliki broj virtuelnih servera je podržan, kao i u kojoj konfiguraciji i koliko se realnog prostora koristi na diskovima. Ovi podaci su nam najbitniji u inicijalnoj fazi planiranja budžeta za nabavku opreme. NetApp na svojim storidžima koristi patentiranu tehnologiju deduplikacije podataka koja u virtuelnim okruženjima donosi i do 95% uštede prostora. Dok u slučaju VMWare rešenja i virtuelizacije desktop okruženja, NetApp garantuje uštedu prostora od minimum 50%.

Detaljno opisane procedure povezivanja, instalacije i podešavanja parametara na NetApp storidžu, Cisco svičevima, Cisco UCS serverima i nekom od hypervisor‑a, maksimalno olakšavaju život svakom inženjeru i svode mogućnost greške na minimum. NetApp i Cisco su osnovali i zajednički centar za podršku za korisnike FlexPod rešenja, čime se doprinosi brzini rešavanja korisničkih zahteva.

FlexPod arhitektura nije limitirana te se može koristiti kako u malim i srednjim preduzećima, tako i u najvećim data‑centrima na svetu. Za naš region su pripremljeni posebni FlexPod paketi prilagođeni potrebama MPS i sa veoma povoljnom cenom.

FlexPod na putu

04-Veliki-storage-3Interesantan je primer Formula 1 tima Sauber koji ima pokretni data‑centar smešten u veliki kamion koji putuje svugda gde tim ide. Prošle godine, data‑centar na točkovima je prešao preko 160.000 km. Napravljen je tako da bude operativan u hladnim klimatskim uslovima Nemačke, kao i na temperaturama preko 38 stepeni i velikom količinom vlage u vazduhu dok se održava trka u Singapuru.

Pokretni data‑centar koristi NetApp‑Cisco FlexPod rešenje za obradu i skladištenje podataka koje dobija sa preko 100 senzora raspoređenih po celom bolidu. Bez ove opreme bolid F1 nije moguće čak ni startovati. Pokretni data‑centar povezan je sa matičnim data‑centrom uz pomoć NetApp Metro Cluster tehnologije, pa se podaci dobijeni sa terena trenutno sinhronizuju.

www.arrowecs.rs

(Objavljeno u časopisu PC#211)

Fujitsu Technology Solutions: zdrav rast i globalan puls u Srbiji

Kompanija Fujitsu Technology Solutions objavila je danas na skupu „shaping tomorrow with you“ da drugu godinu svog poslovanja u okviru korporacije Fujitsu u Srbiji završava uspešno, rastom koji prati globalan trend oporavka IT industrije. U još uvek aktuelnoj fiskalnoj godini, koja traje do 31. marta 2011, kompanija je uvecala svoje prihode i dobit u odnosu na prethodnu godinu i najbolje rezultate ostvarila u istoj oblasti kao i na globalnom nivou – u isporuci servera i sistema za skladištenje podataka.
Osim što su pokazatelji uspešne integracije, takvi rezultati dokazuju i ispravnost usredsredivanja na znacajne  IT-infrastrukturne projekte u Srbiji, medu kojima su kreiranje i održavanje infrastrukturne platforme data-centara Udruženja osiguravaca Srbije (UOS), optimizacija i modernizovanje data-centra DDOR-a Novi Sad i Beogradskog stambenog preduzeca, kao i drugi projekti koji su prezentovani na godišnjem skupu korisnika i partnera kompanije.
„Prve godine poslovanja u sklopu Fujitsu grupe pažljivo smo posmatrali, postavljali strategiju, uhodavali taktiku i aktivosti. Sada, na kraju druge godine, vec imamo potvrdu da dobro pratimo postavljen pravac i puls kompanije na globalnom nivou“, istakao je Nebojša Bjelotomic, direktor predstavništva kompanije Fujitsu Technology Solutions za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.
Kompanija je u saradnji sa lokalnim partnerima ojacala svoju poziciju i ostvarila izuzetan rast na tržištu servera. Prema Gartner-ovom izveštaju, prodaja Fujitsu-ovih servera u regionu EMEA porasla je za citavih 20,8% dok je u Srbiji stopa rasta dostigla 25%.
„Dobra vest koja ujedno ukazuje i na oporavak IT industrije jeste to da smo u proteklom periodu isporucivali kvalitetnije i skuplje servere, odnosno, da ovaj rast ne proistice od prodaje osnovih linija proizvoda i politike niskih cena“, naglasio je Bjelotomic i dodao da je time ostvaren i ambiciozan plan Fujitsu grupe od „500 hiljada prodatih servera na globalnom nivou“, koji je postavljen pre dve godine.
Ozbiljan prodor na tržištu Srbije kompanija je ostvarila i sistemima za skladištenje podataka ETERNUS, zasnovanim na izvorno japanskoj tehnologiji. Stopa godišnjeg rasta od preko 70% i broj od preko stotinu isporucenih jedinica, nadmašili su cak i ocekivanja lokalnog predstavništva. Uz odlican odziv korisnika na osnovnu liniju storidž-rešenja, realizovano je i više ozbiljnih projekata u srednjem segmentu tržišta.
„Ne samo što su projekti koje prezentujemo na ovom skupu referentni, vec jedan od njih upravo demonstrira pravac našeg buduceg rada i fokusa – kako zajedno sa našim korisnicima oblikujemo buducnost“, kaže direktor lokalne kancelarije.
U pitanju je primenjen koncept vodene IT infrastrukture i usluga (Managed infrastucture, Managed services) u Udruženju osiguravaca Srbije – projekat osvojen u saradnji sa Orion Telekom-om, u oštroj konkurenciji internacionalnih dobavljaca. Uz infrastrukturno opremanje, Fujitsu Technology Solutions-u je poverena i kompletna briga o IT infrastrukturi, što je korisnika rasteretilo inicijalnih ulaganja u neophodne resurse i omogucilo mu da fleksibilno diktira nivo usluge u skladu sa svojim potrebama. To je dobar primer organizacije koja sa malim brojem zaposlenih koristi prednosti vrhunske podrške informacione tehnologije u poslovanju.
U domenu klijentskih uredaja, Fujitsu Technology Solutions održava zdravo prisustvo na tržištu Srbije, sa jasnom orijentacijom na profesionalne korisnike.
Pored novih modela prenosivih racunara serije LIFEBOOK koji se ocekuju vec narednog meseca, ubrzo ce u ponudi kompanije na tržištu Srbije biti i potpuno novi slejt-racunar STYLISTIC Q550, namenski projektovan za jednostavnu integraciju u poslovna IT okruženja.
Veliku nadu Fujitsu Technology Solutions polaže i na klijentske uredaje, „Zero-Client“ i tanke klijente, koji ce zbog isplativosti i jednostavnosti korišcenja u okruženjima sa više kompjuterizovanih radnih mesta vremenom osvajati sve više simpatija ovdašnjih organizacija.
Godišnji skup korisnika i partnera kompanije Fujitsu Technology Solutions, „shaping tomorrow with you“, realizovan je u saradnji sa kompanijama NetApp, Intel i Microsoft.
Na ovogodišnjem skupu prezentovani su tehnološki noviteti i trendovi u domenu dinamickih IT struktura, ETERNUS sistema za skladištenje podataka, PRIMERGY blejd-servera i klijentskih „Zero-client“ rešenja, sa fokusom na virtuelizaciji IT okruženja i optimizaciji korišcenja ovih resursa.

Izvor: Fujitsu, PC Press