Ove godine 3,7 biliona dolara na IT

Analitičari kompanije Gartner povećali su svoja predviđanja o globalnoj potrošnji na IT u 2013. godini.

Johan LarssonU 2013. godini će se, predviđaju analitičari, potrošiti 3,7 biliona dolara na IT. Prognozirana stopa rasta tako se sa 3,8 posto pomerila na 4,2 procenara.

Poslovni sektor će ove godini potrošiti 666 milijardi dolara na tablete, telefone, štampače i računare, tvrde analitičari, što je 6,3 posto više od onog koliko je potrošeno u 2012. godini.

Što se prognoza za duži period tiče, Gartner kaže da će u periodu od 2012. do 2016. godine biti zabeležen porast od oko 4,5 procenata godišnje, a to je manje od prethodno predviđanih 6,4 posto. Razlog tome su verovanja analitičara da će se smanjiti potrošnja na računare i tablete, dok će potrošnja na mobilne telefone i štampače biti nešto veća.

 (Photo: Johan Larsson/Flickr)

 

Gartner predviđa lagani oporavak PC tržišta u četvrtom tromesečju

gartnerNove prognoze poznate analitičarske kuće Gartner su nešto svetlije od prethodnih: očekuje se da će prodaja personalnih računara u 2009. godini dostići broj od 274 miliona; to će biti pad od samo 6% u odnosu na prošlu godinu (292 miliona računara). To znači da u četvrtom tromesečju treba očekivati rast prodaje. U Gartneru smatraju da će novi Windows 7 imati vrlo mali uticaj na prodaju, a za sledeću godinu se očekuje porast prodaje od 10,3%.
Ove prognoze su optimističnije od prethodnih: u martu je Gartner predvideo godišnji pad prodaje od 9,2%, a u maju 6,6%. Prodaja je bolja od očekivane u svim regionima osim Istočne Evrope.
Velik pozitivni uticaj imaju netbook računari: očekuje se da njihova prodaja dostige 21 milion u ovoj i 30 miliona u narednoj godini; ipak, i oni su zabeležili pad u prvom tromesečju. Primetna je tržišna utakmica između netbook i drugih mobilnih računara ekonomske klase, čije cene padaju, a njihovi ekrani rastu. Očekuje se da ukupna prodaja mobilnih računara poraste za 4,1% u odnosu na 2008. godinu, ali će zarade opasti za 12,8% zbog nižih cena. Nasuprot njima, u Gartneru očekuju da će prodaja stonih računara opasiti za 15,7%.

Izvor: eWeek