Pet aplikacija koje nam pomažu besplatno da se orijentišemo

Danas, zahvaljujući našim pametnim telefonima nemamo problema sa nalaženjem pravog puta do mesta odredišta. Prikazaćemo vam samo neke aplikacije koje bi mogle da nam pomognu da nađemo wi-fi ili hotspot, pogotovo ako smo u roamingu.

  1. Wi-Fi Map ( Android, iOs)

Besplatna aplikacija i od velike je pomoći ako putujemo na Bliski Istok, Aziju, Afriku, Istočnu Evropu… Pomoću nje lako možemo da nađemo hotspot čak iako nemamo pristup internetu.

  1. Avast Wi-Fi Finder (Android, iOS)

Nam pomaže da se automatski se konektujemo na najbliži wi-fi u blizini, sa njom možemo da uštedimo i na roamingu.

3. OpenSignal/WiFiMapper (Android, iOS)

Pokazuje nam mape najbližeg hotspota, takođe, nam štedi na roamingu i pomaže nam da ostanemo umreženi.

4. WiFi Hotspot Scanner (Windows)

Radi na platformama od 32 bita i 64 bita sve do Windowsa 10. Kada ga aktiviramo po defoltu će nam pokazati dostupni wi-fi u blizini. Pritiskom na  dugme Start wi-fi scan i videćemo listu wi-fi i hotspota.

5. Wi-Fi Space (web)

Prikazuje javna mesta sa wi-fi i hotspotom gde god da krenemo. Naročito su korisne kad smo u inostranstvu i u roamingu. Uživajte u besplatnom wi-fi.

Izvor: domino

 

Vip roming dodaci za putovanja

Roming dodaci su najpovoljnije rešenje za mobilnu komunikaciju na putovanjima, jer sadrže pakete minuta, poruka ili megabajta po značajno nižim cenama u odnosu na standardne roming tarife. Vip ovog leta nudi do sada najpovoljnije dodatke sa cenama mobilnog saobraćaja koje su na nivou regionalne roming regulative, kao i cena u Evropskoj uniji.

vip-mobile.jpg

Na primer, roming dodatak Top Surf 500 sadrži 500 MB za korišćenje interneta u 11 najpopularnijih letnjih destinacija, uključujući Crnu Goru, Hrvatsku, Grčku i Tursku u mrežama preporučenih operatora, po ceni od 990 dinara. Cena megabajta u ovom dodatku je u proseku niža za oko 98% u odnosu na cene koje propisuje regulativa za četiri zemlje regiona, dok je u odnosu na cene u okviru EU megabajt jeftiniji za oko 93%.

Dodatak za poruke Global SMS 100 sadrži 100 poruka za znatno povoljniju komunikaciju u mrežama preporučenih operatera u određenim zemljama Evrope, kao i u SAD, Kanadi i Kini, takođe po ceni od 990 dinara. Cena poruke u ovom dodatku je 9.9 dinara, što je oko 23% jeftinije od cene predviđene regionalnom roming regulativom.

Top Surf 500 je dostupan do 31. jula 2015. godine, a Global dodaci su deo standardne ponude.

Više informacija na www.vipmobile.rs, 060/1234 i u Vip centrima širom Srbije.

Telenor prvi omogućio 4G u romingu

Telenor je prvi operator koji je omogućio korisnicima korišćenje 4G mreže u romingu, i to u Crnoj Gori. Na taj način svi korisnici mogu da uživaju u do šest puta bržem surfovanju neograničenim internetom, ako se opredele za Dnevnu ili Nedeljnu kartu, saopštio je operator.
Telenor i Samsung takmicenje Dobre stvari za najbolju android aplikaciju
Takođe, Telenor nudi najpovoljnije cene za razgovore u ovoj zemlji. Dolazni poziv košta 7 dinara, što korisniku omogućava da za tu cenu priča čak sat vremena. Takođe, još jedna povoljnost je i minut odlaznog poziva ka mrežama Telenor Srbija i Telenor Crna Gora koji iznosi 10 dinara.
Cena dnevne karte je 199 dinara i sa njom korisnik ima besplatne odlazne pozive ka mrežama Telenor Srbija i Telenor Crna Gora, besplatne dolazne pozive iz svih mreža i neograničeni internet, i to tokom 24 časa nakon aktivacije.
Nedeljna karta košta 999 dinara i omogućava besplatne razgovore ka mrežama Telenor Srbija i Telenor Crna Gora, neograničene dolazne pozive iz svih mreža i neograničeni internet, u periodu od 7 dana od aktivacije.

Niže cene rominga u regionu od 30. juna

Prvo snižavanje cena rominga u regionu biće 30. juna ove godine, da bi u naredne tri godine došlo do ujednačavanja cena te usluge sa cenama u EU, najavio je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić.

Photo: Nicola since 1972/Flickr
Photo: Nicola since 1972/Flickr

Kako prenosi Tanjug, snižavanje se odnosi na četiri zemlje, potpisnice sporazuma, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju i Makedoniju, kazao je Ljajić u izjavi za Tanjug.

Sada imamo situaciju da je prenos podataka kada ste u romingu 33 puta skuplji u odnosu na zemlje EU, impulsi su skuplji više od tri puta, poruke više od dva puta, naveo je Ljajić.

“Verujem da postoji potpuna saglasnost u sve četiri zemlje da idemo sa snizavanjem utvrđenom dinamikom. Još uvek vodimo razgovore sa pojedinačnim zemljama oko usaglašavanja visine snižavanja u ove tri godine”, istakao je Ljajić.

On je primetio da operateri nisu oduševljeni ovom odlukom, ali i dodao da smatra da će snižavanje cena moći da se nadomesti u njihovom poslovanju kroz povećan saobraćaj, jer ljudi teško sada koriste telefone u romingu zbog visokih cena.

Izvor: Tanjug

I tablet i telefon u jednom uređaju

Allview Ax4 nano je uređaj koji smo nedavno imali na testu, tokom pripreme časopisa Moj Android 3. Ovaj ta­blet mo­že ko­mo­tno da po­slu­ži i kao te­le­fon jer di­ja­go­na­la e­kra­na i­zno­si 7“ a o­dnos stra­ni­ca je 16:9, što ga čini ve­oma us­kim, i to u me­ri da će mno­gim ko­ri­sni­ci­ma sta­ti u je­dnu ša­ku. Pri­su­tan je slot za kar­ti­cu sa po­drškom za 3G ve­zu, a nje­gov OS obo­gaćen je Phone i Messaging op­ci­ja­ma.

Allview-AX4-nanoAllview-Logo-

Je­di­no mu ne­dos­ta­je sen­zor bli­zi­ne, pa ćete e­kran mo­ra­ti ručno da is­ključuje­te ka­da obav­lja­te po­ziv. Kao ta­blet, AX4 nano mo­že da se po­hva­li e­kra­nom re­zo­lu­ci­je 800×480, a je­di­na za­mer­ka su mu sla­bi­ji u­glo­vi gle­da­nja. Im­ple­men­ti­ran je dvo­je­zgar­ni Cortex A7 pro­ce­sor ko­ji ra­di na tak­tu od 1,3 GHz, a upa­ren je sa Mali‑400 GPU‑om i 512 MB me­mo­ri­je. Za­hva­lju­jući e­kra­nu ma­nje re­zo­lu­ci­je per­for­man­se su o­dlične, ta­ko da smo ste­kli uti­sak ka­ko se unu­tra na­la­zi ba­rem za kla­su bo­lji har­dver. Za sme­šta­nje po­da­ta­ka tu je 4 GB lo­kal­ne me­mo­ri­je i slot za microSD kar­ti­cu.
Ma­li­šan po­se­du­je dve ka­me­re ko­je ni­su po­se­bno do­brog kva­li­te­ta, ali će po­slu­ži­ti. Za­dnja čak ras­po­la­že i bli­cem za fo­to­gra­fi­sa­nje u u­slo­vi­ma sla­bi­jeg am­bi­jen­tal­nog o­sve­tlje­nja. Android 4.2 se o­dlično slaže sa u­građenim har­dve­rom.
Allview AX4 nano mo­žda ni­je sav­ršen ta­blet, ali ka­da zna­te nje­go­vu ce­nu, sva­ka za­mer­ka pa­da u vo­du. Za ne­što ma­nje od 100 ev­ra, do­bi­ja­te pro­i­zvod ko­ji je u sta­nju da spo­ji pa­me­tni te­le­fon i ta­blet u je­dan uređaj.

Specifikacija:

Procesor: Cortex A7 1.3 GHz (Dual-core)
Grafika: Mali-400
Memorija: 512 MB RAM, 4 GB flash + microSD (do 32 GB)
Komunikacija: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot
Ekran: 7” 800×480
Kamera: 3 Mp, foto 2048×1536 piksela, video 1080p,
Web kamera 1.2 Mp
GPS: Ne
Operativni sistem: Android 4.2
Dimenzije i masa: 190.9×107.8×9.25 mm; 256g
Cena: 10.990 dinara

Distributer: Roaming

Novi Telenor TravelSure tarifni dodaci

Telenor je ove godine spremio šest novih TravelSure tarifnih dodataka.

roaming_ilu2Korisnici tarife TravelSure, prilikom izlaska iz zemlje, dobiće poruku sa ponudom TravelSure tarifnih dodataka.

“Jednostavnim odabirom ponude koja mu najviše odgovara korisnik aktivira određeni broj minuta i SMS poruka, koje je moguće koristiti u roming zoni 1 (Evropa bez Rusije), ili megabajta, koje je moguće koristiti u 25 najpopularnijih turističkih destinacija u Evropi. Korisnicima su na raspolaganju pozivi, SMS poruke i internet saobraćaj u trajanju od 24 sata ili do kraja meseca”, kažu iz Telenora.

Korisnici standardne roming tarife, koji žele da koriste pogodnosti TravelSure tarifnih dodataka, prvo moraju da aktiviraju roming tarifu TravelSure, a to je moguće učiniti: slanjem SMS poruke sa tekstom „TS10” ili „TS50” na broj 9000, besplatnim pozivanjem *111#, kroz aplikaciju Moj meni, pozivom Telenor Kontakt centra na 063/9000, u Telenor prodavnicama ili na portalu www.dobrestvari.rs

Sve dodatne informacije možete pronaći na zvaničnom sajtu.

10 para kilobajt u romingu

Roming tarifa u Srbiji koja nudi potpunu kontrolu troškova, Telenorov TravelSure, od danas je još povoljnija za sve postpejd korisnike koji vole da surfuju u romingu.

images

Tarifa TravelSure aktivira se slanjem SMS poruke “TS10” ili “TS50” na broj 9000, u zavisnosti od količine saobraćaja koju korisnik želi da ostvari – 10 MB ili 50 MB, ili putem aplikacije „Moj Meni“. Kada je tarifa TravelSure 10 aktivirana, primenjuje se sledeći režim naplate. Na teritoriji Evrope prva 3MB saobraćaja u jednom danu naplaćuju se po ceni od 0,32 din/kB, bez zaokruživanja. To znači da će korisnik, ako potroši 3 MB, platiti 990 dinara. Dodatnih 7 MB u istom danu su besplatni, a kada korisnik i njih potroši, dalje korišćenje interneta biće onemogućeno. To praktično znači da korisnik ne može da potroši više od 990 dinara dnevno na internet u romingu, osim ukoliko sam ne aktivira dodatnu kvotu internet saobraćaja.

Često se dešava da korisnici pametnih telefona naprave velike račune u romingu, a da toga uopšte nisu svesni. Aktiviranjem TravelSure tarife to se može sprečiti.

Osim internet saobraćaja, jeftiniji je i govorni saobraćaj u okviru TravelSure tarife, a više o cenama možete saznati na Telenorovom sajtu, na stranici “Roming”.

Telenor je obezbedio i posebne dnevne i nedeljne dodatke za sve naše korisnike koji putuju u Crnu Goru. U okviru dnevnog dodatka za 199 dinara ili nedeljnog za 999 dinara korisnici mogu da razgovaraju u obe Telenorove mreže, u Srbiji i Crnoj Gori, da primaju pozive iz svih mreža i neograničeno surfuju internetom (100 MB – dnevno, 1GB nedeljno, posle čega se brzina smanjuje), a cena jednog SMS-a iznosi 3,97 sa PDV-om.

Izvor: Telenor