Potpisan Sporazum o digitalizaciji kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva Srbije

U Vladi republike Srbije potpisan je Sporazum o saradnji između Ministarstva kulture i informisanja, kompanije Telekom Srbija i Matematičkog instituta SANU. Cilj sporazuma je digitalizacija kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva kroz razvoj infrastrukture ustanova kulture i jačanje njihovog kapaciteta u sprovođenju ovog procesa. Digitalizacija kulturne građe doprineće većoj dostupnosti kulturnih sadržaja i kvalitetnijem predstavljanju naše baštine domaćoj i svetskoj javnosti.

Sporazum su potpisali ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, generalni direktor kompanije Telekom Srbija Predrag Ćulibrk i direktor Matematičkog instituta SANU Zoran Ognjanović. Imajući u vidu izuzetan značaj digitalizacije za razvoj kulture, kao i za predstavljanje kulture Srbije, potpisnici sporazuma će, svako u svom domenu, obezbediti resurse kako bi se proces uspešno realizovao.

Govoreći o značaju projekta digitalizacije, ministar Vukosavljević je rekao da se potpisivanjem ovog sporazuma stiču uslovi za sistematičniji i produktivniji pristup procesu digitalizacije kulturnog nasleđa u Srbiji.

„Ustanove kulture su već dosta toga uradile samostalno ili u saradnji sa privatnim sektorom. Cilj sporazuma je da se angažovanjem Telekoma Srbija i Matematičkog instituta SANU nadomesti nedostatak IT stručnjaka i ključnih infrastrukturnih, hardverskih resursa koji nisu dostupni ustanovama. Zajedno ćemo raditi i na razvijanju raznih servisa koji će kulturu približiti građanima, a posredstvom informacione i komunikacione tehnologije predstavićemo bogatstvo naše kulture najširoj publici“, istakao je Vukosavljević.

Telekom Srbija, u okviru svojih društveno odgovornih aktivnosti, veliku pažnju posvećuje promovisanju kulture, tako da učešće u ovom projektu predstavlja logičan sled, a ujedno i izuzetnu čast za našu kompaniju. Pored vrhunskih stručnjaka iz oblasti informacionih tehnologija, kompanija će staviti na raspolaganje i neophodnu infrastrukturu i opremu, a sve u cilju očuvanja i dodatnog promovisanja bogate kulturne zaostavštine naše zemlje. Svakako će nam iskustvo koje smo stekli radeći na projektu digitalizacije Manastira Hilandar biti od velike koristi prilikom sprovođenja i ovog, mogu slobodno reći, poduhvata od nacionalnog značaja“, izjavio je Predrag Ćulibrk, generalni direktor kompanije Telekom Srbija.

Potpisivanje sporazuma o saradnji shvatamo kao suštinski korak ka sistematskom pristupu digitalizaciji u Srbiji, gde će multidisciplinarna saradnja ustanova kulture, naučno-istraživačkih institucija i IKT kompanija omogućiti kvalitetno predstavljanje naše baštine, te stvaranja velike baze podataka koja će biti otvorena za naučna istraživanja“, rekao je Zoran Ognjanović, direktor Matematičkog instituta SANU.

Sporazum predviđa i čuvanje informacija koje su već unete u baze podataka institucija kulture, formiranje centralnog registra digitalne građe, kao i izradu aplikacija za pametne telefone koje će omogućiti dostupnost sadržaja najširoj publici.

Izvor: Marijana Pečić i Milan Živanović /Ministarstvo kulture i informisanja republike Srbije

Foto: PC Press

Samsung i Vlada potpisali sporazum o saradnji

Zoran Martinović, državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, i Seho Kim, direktor za Adriatik regiju Samsung Electronics potpisali su danas sporazum o saradnji.

Potpisivanje sporazuma izmedju Samsunga i Ministarstva rada zaposljavanja i socijelne politike

Osnovni cilj ovog sporazuma je da se sprovede niz zajedničkih aktivnosti koje će dovesti do povećanja kompetentnosti nezaposlenih a prema potrebama Nacionalne službe za zapošljavanje.

U skladu sa utvrđenim prioritetima nacionalne politike zapošljavanja Samsung Electronics će angažovati stručne i kvalifikovane organizacije i pojedince za realizaciju obuka. Za potrebe tržišta rada biće sprovedeni sledeći programe obuke – za kodiranje savremenih aplikacija, za druge IT profile ili veštine, za servisere mobilnih telefona i za montažere klima uređaja.

„Tržište rada u Srbiji karakteriše nepovoljna kvalifikaciona struktura nezaposlenih, sa zastarelim znanjima i neadekvatnim veštinama i sposobnostima, koja nije spremna da se suoči sa tehnološkim promenama, novim načinima proizvodnje i organizacijom rada. To se naročito odnosi na nezaposlena lica sa srednjim stručnim obrazovanjem, koja ujedno spadaju u grupu suficitarnih zanimanja, za kojima ne postoji potreba na tržištu rada, jer ne mogu da odgovore zahtevima tržišta rada i poslodavaca. Na ovaj način, jedan broj nezaposlenih lica će imati priliku da pohađa različite programe obuka, da stekne dodatna znanja, veštine i kompetencije prema zahtevima novih tehnologija i da poveća svoje mogućnosti za zapošljavanje.“ – istakao je Zoran Martinović, državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

 

„Kao svetski lider u razvoju novih tehnologija imamo priliku da aktivno pomažemo lokalne zajednice, u kojima poslujemo, stvarajući mogućnosti za nova
radna mesta i unapređenja znanja i veština. Način na koji to već radimo u
Srbiji je sjajan primer Više tehničke škole u Nišu koja od 2010 godine ima „Samsung laboratoriju“ u kojoj se studenti uče kako da programiraju aplikacije za telefone, tablet računare i pametne televizore. Preko 80% tih učenika dobija posao odmah nakon studija, neki dobijaju ponude još za vreme studija. Planiramo da i dalje investiramo u programe edukacije i različite treninge i rezultat toga je i potpisivanje ovog Sporazuma. Naša kompanija i Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike zajedničkim snagama će raditi na smanjenju nezaposlenosti u Srbiji, ali i na edukaciji pojedinaca kako bi se unapredilo njihovo znanje i stvorila šansa za bolje zaposlenje“ – izjavio je Saša Marjanović, direktor marketinga u kompaniji Samsung Electronics.

 

Samsung Electronics će u naredne dve godine pružiti navedene programe obuka a u zavisnosti od potreba tržišta rada planirano je organizovanje i drugih obuka posebno u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.