Poslovni podaci u dobrom okruženju

Osim javnog cloud‑a, postoje i druge opcije koje mogu biti prikladnije za potrebe razvijenih kompanija, dinamičnog poslovnog okruženja i preduzeća koja posluju na više lokacija. Upoznajmo virtuelne privatne data centre (VPDC) i upravljani privatni oblak.

U poslovnom svetu, cloud rešenja godinama su sinonim za fleksibilnost, efikasnost i, pre svega, ekonomičnost, što potvrđuju najnovija istraživanja koja pokazuju da njihova popularnost i dalje raste. Kompanija Gartner upravo je objavila da se ove godine očekuje porast od čak 18 odsto u korišćenju usluga javnog cloud‑a, kao i to da će sve više odluka u IT kompanijama biti vezano za odabir, kupovinu i implementaciju novih cloud rešenja.

Zbog sve veće potrebe za bezbednijim i fleksibilnijim okruženjem za čuvanje podataka širi se dijapazon cloud usluga kako bi ispunio očekivanja modernog poslovanja. Na koji način će kompanija pristupiti cloud strategiji i koje će rešenje odabrati, zavisi samo od njenih potreba. Osim javnog oblaka, postoje i druge opcije koje mogu biti prikladnije za potrebe razvijenih kompanija, dinamičnog poslovnog okruženja i preduzeća koja posluju na više lokacija.

U Srbiji se sve više preduzeća oslanja baš na takva rešenja, pa tako i ponuda na domaćem tržištu postaje sve bolja. Otvaranjem data centra američke kompanije phoenixNAP u Beogradu, najsavremenije IT usluge postale su dostupne kompanijama u zemlji i regionu.

Virtuelni privatni data centar: ekonomičnost i fleksibilnost

Za virtuelni privatni data centar (Virtual Private Data Center, VPDC), kao jedno od cloud rešenja, odlučuje se sve veći broj srednjih i velikih preduzeća. Najveća prednost VPDC‑a jeste u tome što, kao okruženje u kom više klijenata ili „stanara“ deli iste IT resurse, pruža ekonomičan način za unapređenje IT infrastrukture. Uz VPDC nije potrebno uložiti puno u kupovinu i održavanje opreme, a koristi su višestruke. VPDC nudi snagu najsavremenije tehnologije i predstavlja idealnu platformu za kompanije koje agresivno razvijaju svoje poslovanje ili planiraju značajno proširenje.

Vrlo je bitno odabrati pružaoca usluga koji može da ponudi potpunu pouzdanost, uz brzo i sigurno podešavanje infra-
strukture. Idealno je poslovati s kompanijom koja ima dokazanu pouzdanost na globalnom tržištu i koja radi s najsavremenijim tehnologijama, kao što su VMware vCloud, najnoviji Intel Xeon procesori i Brocade mrežna oprema.

Kao dugogodišnji partner upravo ovih kompanija, phoenixNAP obezbeđuje pristup najsavremenijim IT resursima, pa tako i prostor za brži rast na svetskom nivou.

Uz usluge phoenixNAP‑a, postiže se kontrola nad korišćenim resursima, dok sami klijenti nemaju toliko odgovornosti pri održavanju IT infrastrukture, što im omogućava da se fokusiraju na svoje poslovanje i ostvarivanje ključnih ciljeva.

Upravljani privatni cloud: sigurnost i performanse

Kada je reč o fleksibilnosti cloud okruženja, upravljani privatni cloud (Managed Private Cloud, MPC) jedno je od najefikasnijih rešenja za preduzeća koja žele potpunu kontrolu nad svojim IT resursima. MPC nudi sve prednosti Infrastrukture kao usluge (Infrastructure as a Service, IaaS), tj. kompletne platforme projektovane za potrebe samo jedne kompanije ili projekta. Uz rad s timom arhitekata infrastrukture, planira se čitava konfiguracija IT resursa koje će koristiti samo jedan klijent prema svojim poslovnim zahtevima.

Takva infrastruktura nudi najviši nivo bezbednosti, napredne performanse i veliku fleksibilnost, te je najčešći izbor većih kompanija ili korporacija čija infrastruktura mora da podrži sofisticirane i jedinstvene potrebe njihovog poslovanja.

Kao Premier Service Provider u programu VMware vCLoud Air Network i Platinum Veeam Cloud & Service Provider, phoenixNAP nudi opremu i usluge svetske klase, i to na globalnom nivou kroz data centre u SAD, Evropi i Aziji. Kancelarije phoenixNAP-a u Beogradu kompanijama iz zemlje i regiona pružaju pristup najstručnijim data centar i cloud inženjerima na lokalnom nivou.

vmware.phoenixnap.com

phoenixnap.rs

(Objavljeno u PC#241)

Svestrana rešenja za moderno poslovanje

Kompanija Veeam® Software, poznata po svojim rešenjima za stalnu dostupnost preduzeća (Availability for the Always-On Enterprise™), objavila je danas da je dostupno novo rešenje Veeam Availability Suite 9.5, osmišljeno da podrži preduzeća koja su u potrazi za načinom da upravljaju svojim poslovanjem bez prekida budući da prihvataju u sve većoj meri virtualizovane, cloud-first tehnologije.veeam-01

Ova najnovija verzija Veeam-ovog vodećeg rešenja, koje je integralni deo Veeam-ove platforme dostupnosti za hibridni cloud, najavljuje novu eru za skalabilnost i performanse preduzeća sa više od 175 novih funkcija koje su posebno dizajnirane da pruže poboljšanu agilnost i fleksibilnost obezbeđujući  dostupnost po principu 24.7.365 za sva radna opterećenja i aplikacije bez obzira na to gde se nalaze – lokalno ili u cloud-u.  Više od 60.000 korisnika se registrovalo da budu prvi koji će biti informisani o novim v9.5 funkcijama i poboljšanjima čime se ilustruje eksponencijalno širenje IT investicija u moderni diskovni prostor, hiper-konvergovane sisteme i hibridni cloud, i potreba da se ove nove tehnologije održavaju dostupnim.

Prema najnovijem istraživanju IDC-a , strategije za zaštitu podataka dizajnirane za zastarela klijent/server okruženja više ne ispunjavaju dinamične potrebe evoluirajućih virtuelnih računarskih/cloud poslovnih modela, a sa prosečnim troškom zastoja koje za tipično preduzeće premašuje 100.000 dolara na sat i preduzeća su aktivno u potrazi za rešenjima dostupnosti koja mogu da poboljšaju RTPO (ciljno vreme i tačku oporavka) kako bi se obezbedila poboljšana efikasnost, agilnost i pouzdanost u okviru njihovog celokupnog poslovanja.

„Veeam Availability Suite uvek ide u korak sa vrhunskim inovacijama, a budući da preduzeća prihvataju u sve većoj meri virtualizovanu, cloud-first eru, naš pristup dostupnosti po principu 24.7.365 postaje nosilac standarda za tržište,” rekao je Peter McKay, predsednik i glavni operativni direktor u Veeam-u. „Budući da količina podataka i broj radnih opterećenja u cloud-u nastavljaju da rastu eksponencijalnom stopom, ponosan sam što sa rešenjem Veeam Availability Suite 9.5 mi drastično povećavamo našu skalabilnost preduzeća kako bi se zaštitilo na desetine hiljada VM-a i petabajta podataka.”

IDC je takođe saopštio da u poređenju sa drugim pružaocima rešenja, Veeam omogućava preduzećima da obuhvate više radnih opterećenja, da budu agresivnija po pitanju SLA-ova za veće grupe radnih opterećenja, i da češće ispunjavaju te agresivnije SLA-ove. Zapravo, skoro 90 odsto korisnika je iskusilo daleko manji RTPO sa Veeam-om nego sa prethodnim pružaocem rešenja, a skoro tri puta više ispitanika iskusilo je nula posto stope neuspeha pri formiranju rezervnih kopija nakon Veeam-a u odnosu na ranije iskustvo. Oslanjajući se na Veeam-ove performanse i pouzdanost koji su vodeći u klasi, a sada i sa moćnim poboljšanjima koja pružaju drastično poboljšanu skalabilnost, Veeam Availability Suite 9.5 je idealno rešenje pogodno za potrebe modernog preduzeća koje je stalno dostupno.

veeam_availability-platform_with_vacPre svega, inovacije u okviru rešenja Veeam Availability Suite 9.5 uključuju:

 • Nova poboljšanja skalabilnosti preduzeća – eksponencijalni rast podataka i pruženih IT usluga primorava preduzeća svih veličina da preispitaju svoju strategiju dostupnosti. Kroz mnoštvo novih poboljšanja za preduzeća, Veeam je sada u mogućnosti da pomogne preduzećima da se prilagode efikasnije i efektivnije, bez obzira na veličinu okruženja tako što će moći da zaštite na desetine hiljada VM-a i petabajta podataka
 • Preduzeća mogu da modernizuju svoje privatne cloud platforme i poslovne aplikacije putem potpune integracije sa Microsoft 2016 tehnologijama data centra kao što su Windows Server 2016 i Microsoft Hyper-V 2016, Nano server i Storage Spaces Direct
 • Nova napredna ReFS integracija, koja nudi veću efikasnost performansi i kapaciteta za skupove podataka velikog obima obezbeđujući otpornost rezervnih kopija podataka i zaštitu kritičnih poslovnih aplikacija
 • Novi Direct Restore to Microsoft Azure omogućava povratak podataka u cloud za Veeam rezervne kopije kao podršku za našu „Cloud First” strategiju kako bi se optimizovala alokacija resursa i minimizirali troškovi. Ovo novo rešenje omogućava preduzećima da lokalne VM-e bazirane na Windows-u i Linux-u, fizičke servere i krajnje tačke, povrate ili migriraju u Azure
 • Veeam pruža stalnu dostupnost preduzeća putem integracija sa ponudama diskovnog prostora za preduzeća od strane HPE-a, NetApp-a i Dell EMC-a, a sada proširuje ovu integraciju i na Nimble Storage u okviru rešenja Veeam Availability Suite 9.5
 • U sklopu novog Veeam ONE 9.5 (deo rešenja Veeam Availability Suite), preduzeća i pružaoci usluga mogu maksimalno da iskoriste moćne izveštaje povraćaja i obračuna sredstava za virtuelne i rezervne infrastrukture kako bi pomogli u obračunu troškova računarskih i diskovnih resursa u okviru svojih organizacija ili ponuda usluga, i kako bi mogli da zaduže individualna odeljenja ili korisnike na osnovu upotrebe

#BIZIT2016: DRaaS kao deo sveobuhvatne strategije dostupnosti

Veeam omogućava oporavak od gubitka podataka kao uslugu (DRaaS) kao deo sveobuhvatne strategije dostupnosti, obuhvatanjem virtuelizacije i investicija u diskovni prostor u vašem data centru i njihovim proširenjem kroz hibridni cloud. Pristupačna i efikasna “image-based” VM replikacija pruža pravi “cloud-based” oporavak od gubitka podataka za sve aplikacije (RTPO <15 minuta) putem najboljih i najpoverljivijih DRaaS provajdera širom sveta – samo odaberite provajdera koji najbolje odgovara vašim potrebama!

02

Iskoristite maksimum od DRaaS-a sa Veeam Cloud Connect VM replikacijom, obezbeđujući potpuno integrisan, brz i siguran DR (data recovery) na bazi cloud-a. To uključuje:

 • Cloud host za DR sa CPU, RAM, disk i raspodelu mrežnih resursa od DRaaS provajdera
 • Potpuno prebacivanje sajta u slučaju greške do udaljenog DR sajta sa bilo kog mesta putem samo nekoliko klikova preko sigurnog veb portala i delimično prebacivanje sajta u slučaju greške za momentalni prelazak samo na izabrane VM replike
 • Potpuni i delimični povratak u slučaju greške za oporavak normalnog poslovanja
 • Ugrađene uređaje za proširenje mreže za pojednostavljenje kompleksnosti umrežavanja i očuvanje komunikacije sa i između pokrenutih VM-a, bez obzira na fizičku lokaciju
 • Orkestraciju prebacivanja u slučaju greške 1 klikom za brzo izvršenje i testiranje prebacivanja sajta u slučaju greške za simulaciju prebacivanja, bez ometanja produkcionih radnih opterećenja
 • Konektivnost sa jednim portom preko sigurne, pouzdane TLS/ SSL veze sa pružaocem usluga sa enkripcijom mrežnog saobraćaja
 • Višestruke tehnologije za redukciju mrežnog saobraćaja, uključujući ugrađene tehnologije WAN akceleracije i “replica seeding”
 • Jednostavno izaberite Veeam pružaoca usluga i usmerite vaše poslove replike ka cloud hostu prikazanom od strane DRaaS provajdera.

01Veeam Cloud Connect. Jednostavno cloud formiranje rezervnih kopija

Jednostavan, efikasan način da se pružaocu usluga omoguće “offsite” rezervne kopije

Veeam pruža moćne i pouzdane karakteristike i funkcionalnost da vam pomogne da izbegnete rizik od katastrofalnog gubitka podataka. Sa Veeam Cloud Connect-om dobijate:

Hostovane “offsite” rezervne kopije: Omogućite svoje “offsite” rezervne kopije u hostovanom cloud repozitorijumu putem sigurne SSL konekcije bez potrebe za dodatnim Veeam licenciranjem

Potpunu vidljivost i kontrolu: Pristupite i oporavite podatke u hostovanim repozitorijumima rezervnih kopija direktno iz konzole za formiranje rezervnih kopija; pratite potrošnju cloud repozitorijuma i primajte podsetnike za hostovana obnavljanja diska

Modernu arhitekturu formiranja rezervnih kopija: Maksimalno iskoristite Veeam-ovu modernu tehnologiju formiranja rezervnih kopija, uključujući poslove formiranja rezervnih kopija sa ugrađenim  tehnologijama WAN akceleracije, zauvek inkrementalne rezervne kopije, GFS (grandfather-father-son) politike zadržavanja i još mnogo toga — sve ugrađeno u jednom proizvodu

End-to-end enkripciju: Opustite se putem enkripcije svih podataka na izvoru (pre nego što napuste vaš mrežni prostor), u pokretu i u mirovanju, bez negativnog uticaja na koeficijente redukcije podataka ugrađene kompresije i tehnologije WAN akceleracije.

03Pravilo 3-2-1 

Pravilo 3-2-1 tvrdi da je potrebno da čuvate tri kopije vaših podataka, koje se skladište na dve vrste medija, sa jednom “offsite” kopijom. Omogućavanje “offsite” rezervnih kopija može biti izazovno usled ograničenog propusnog opsega, eksplozivne količine podataka i nedostatka resursa potrebnih za izgradnju ili održavanje pravog “offsite” repozitorijuma rezervnih kopija.

Sa Veeam Cloud Connect-om, možete da savladate pravilo 3-2-1 bez bacanja novca i resursa na drugi sajt ili dodavanje propusnog opsega — samo maksimalno iskoristite usluge cloud repozitorijuma rezervnih kopija od Veeam Cloud & Service provajdera i iskoristite Veeam-ove ugrađene tehnologije WAN akceleracije i još mnogo toga.

10 godina inovacija u 10 činjenica

Kompanija Veeam software je u ponedeljak, 10. 10. obeležila 10 godina poslovanja, koje su obeležili uspeh, konstantan rast i inovacije, a 10 činjenica koje slede su ključne tačke dosadašnjeg poslovanja.

img_6403

 1. Veeam Tim. Kompaniju sa samo 13 zaposlenih, 2006.te godine osnovali su Andrei Baronov i Ratmir Timashev. Veeam danas posluje u više od 180 zemalja i zapošljava više od 2,200 ljudi u 32 države.
 2. Ne “venture” kapitalu, jednostavno profitabilnost. Veeam softver je osnovan bez ulaganja “sa strane”, koristeći fondove generisane prodajom Aelita softvera, Andrei Baronov i Ratmir Timashev su uložili u Quest softver, koji je preuzeo Dell. Od svog osnivanja, Veeam je ostvarivao konzistentan rast, sa prihodom od 474 miliona dolara 2015-te godine i 38 % rasta u drugom kvartalu 2016-te u odnosu na isti period prethodne godine.
 3. Zašto 10. oktobar? 10. Oktobar je jedan od najznačajnijih datuma u Veeam istoriji. Tada je najavljen prvi Veeamov proizvod – Veeam FastSCP za VMware ESX Server (2007. godine). Od tada Veeam je prešao dug put inovacija i sada ima 8 proizvoda koji su dostupni, 3 koja u pripremi i 4 ažuriranja glavnih proizvoda planiranih za četvrti kvartal ove godine.
 4. Backup vs Availability. Veeam je pionir na tržištu dostupnosti, prvi koji je prepoznao i krenuo da se bavi “Jazom u dostupnosti”. Godine 2014. Veeam je objavio istraživanja svog prvog Izveštaja o dostupnosti, pokazujući menadžerima za informacije značaj dostupnosti podataka za moderna “Always-on” preduzeća. Nedavni 2016 Veeam Izveštaj o dostupnosti uključio je mišljenje 1,140 viših ITDM-ova iz 24 države, zaključujući da troškovi zastoja iznose neverovatnih 6 miliona dolara za period od 12 meseci.img_6404
 5. Priznanje širom sveta. Veeam je osvojio prvu VMworld nagradu 2007. godine, a kasnije je bio pobednik u više kategorija četiri godine za redom. Sve u svemu, tokom svoje desetogodišnje istorije, Veeam je nagrađen sa više od 80 prestižnih nagrada u industriji, širom sveta.
 6. Always-On sa VeeamON. Veem-ovo prvo pojavljivanje na svetskom događaju (VMworld) se dogodilo 2007. godine, a 7 godina kasnije 2014.-te godine Veeam je organizovao sopstveni Premiere Data Center Availability event – VeeamON u Las Vegasu. Prva konferencija je okupila 1300 učesnika od kojih je bilo 27% internacionalnih učesnika iz 44 zemlje. VeeamOn 2015 je nastavio sa uspesima sa skoro 1800 delegata. Nju Orleans, Luizijana će biti dom VeeamON 2017, koji će se održati od 16. do 18. maja.
 7. Ići lokalno. Kao dodatak svetskom događaju, Veeam takođe sprovodi seriju VeeamON foruma širom sveta. Tokom 2016. godine događaji su održani na 10 lokacija širom sveta, uključujući Tokio, Dubai, Varšavu, Moskvu, Hanau, Istanbul, Pariz, London, Rim i Prag. Jedan broj manjih VeeamON turneja se takođe održao u drugim gradovima širom sveta.
 8. Partnerstva su ključ. Veeam je sto procentna “channel” kompanija. Veeam ProPartner program, predstavljen u maju 2008. obezbeđuje Veeam partnerima potrebnu podršku za uspešnu saradnju i priliku da ostvare prihode. U ovom trenutku, Veeam ima 41.000 lojalnih ProPartnera.
 9. Do lidera za 3 godine. Od kako je dodat u Gartner Magic Quadrant for Data Center Backup & Recovery Software 2013-te, Veeam se uspešno probio do Kvadranta lidera za samo 3 godine. Prema Gartneru, Veeam je povećao svoj razvoj na kompanije sa VM bekap-om i penetrirao u 70 % kompanija sa Fortune 500 liste.
 10. Neverovatna podrška korisnicima. Za 10 godina svog postojanja, Veeam je povećao ukupan broj korisnika na 205.000 sa vodećim skorom zadovoljnih korisnika od +61. U 2016. Veeam je proslavio 200.000-tog korisnika sa težinom manjom od ZERO-G Experience, dokazujući da gravitacija nije ograničavajuća.

Veeam proširuje integraciju skladištenja u Veeam Availability Suite verziji 9.5

Integracija skladištenja sa HPE-om, NetApp-om i EMC-om – i sada sa Nimble Storage-om – dalje proširuje Veeam-ovo prisustvo u velikim preduzećima

 veeam

Veeam Software, kompanija sa inovativnim rešenjima koja pružaju stalnu dostupnost preduzeća (Availability for the Always-On Enterprise), najavila je da će proširiti postojeću integraciju skladištenja kako bi uključila Nimble Storage kao deo novog rešenja Veeam Availability Suite verzija 9.5, koje će biti pušteno u prodaju kasnije ove godine.

Troškovi i posledice zastoja i izgubljenih podataka predstavljaju velik izazov prilikom ispunjenja modernih ugovora o nivou usluga (SLA) za dostupnost aplikacija i podataka. Pored postojećih integracija sa ponudama za skladištenje preduzeća od HPE-a, NetApp-a i EMC-a, Veeam će dodati integraciju sa Nimble Storage-om u Veeam Availability Suite verziju 9.5, čime se povećava dostupnost i omogućavaju poboljšane operativne performanse za sve korisnike Nimble Storage-a.

Daljim maksimiziranjem IT ulaganja u moderno skladištenje, nove integracije sa Nimble Storage-om omogućiće velikim preduzećima da prevaziđu formiranje rezervnih kopija prelaskom u novu eru dostupnosti, što će im pomoći da ostvare ciljno vreme i tačku oporavka (RTPO) za manje od 15 minuta za sve aplikacije i podatke. To uključuje:

 

 • Backup from Storage Snapshots: Umanjuje dodatni uticaj aktivnosti formiranja rezervnih kopija na proizvodno skladište povraćajem podataka virtuelne mašine (VM) sa snimaka trenutnog stanja iz Nimble Storage-a u primarno skladište ili njihovih replikovanih kopija u sekundarno skladište;

 

 • Veeam Explorer for Storage Snapshots: Oporavlja pojedinačne stavke aplikacije, gostujuće datoteke ili celokupne VM-e brzo i efikasno sa periodičnih snimaka trenutnog stanja iz Nimble Storage-a i njihovih replikovanih kopija kreiranih od strane Veeam-ovih zadataka ili pomoću lokalnog planera;

 

 • On-Demand Sandbox for Storage Snapshots: Koristi snimke trenutnog stanja iz skladišta u primarnim i sekundarnim sistemima skladištenja za kreiranje kompletno izolovanih kopija proizvodnog okruženja u samo nekoliko klikova, za brz i lak razvoj, testiranje i rešavanje problema.

 

Ova nova integracija će biti puštena u prodaju sa rešenjem Veeam Availability Suite verzija 9.5 – koje izlazi kasnije ove godine – sa skupom funkcija koje će povećati dostupnost i poboljšati operativne performanse za Veeam Backup & Replication i za Veeam Backup Essentials. Prijavite se za predstojeću epizodu VeeamLIVE kako biste saznali više.

 

Izvor: Veeam

Danas je Svetski dan dostupnosti

Kompanijama više nije glavno pitanje „Imamo li dobar backup?“ već je najvažnije „Jesmo li uvek dostupni?“ Više nije dovoljno raditi sigurnosne kopije podatka i zato je Veeam 30. mart proglasio Svetskim danom dostupnosti.

ŠTA: Svetski dan dostupnosti ukazaće na potrebu kompanija za dostupnošću data centara. Može li IT garantovati da korisnici, partneri i zaposleni imaju pristup svojim aplikacijama i podacima 24/7? Upravlja li IT data centrom koji je uvek dostupan? Ako neka od aplikacija postane nedostupna, može li je IT vratiti u roku od 15 minuta?

ZAŠTO: Korisnicima je dovoljno da rade sigurnosne kopije podataka i dobro ih je podsećati koliko im to može biti korisno. Porodične fotografije, lični dokumenti, e-mailovi – dovoljan je kvar na hard disku ili prolivena šoljica kafe za poprilične glavobolje, ako ništa od toga nije sačuvano kao sigurnosna kopija. A i nije nikakav problem ako je potrebno nekoliko sati ili dana da svi ti podaci budu ponovno nadohvat ruke, nakon što se vrate iz backupa.

Ali s globalnim kompanijama sasvim je drugačija situacija. Zaposleni, korisnici i partneri očekuju pristup informacijama i aplikacijama u svakom trenutku i s bilo kog mesta. Na žalost, to se ne događa. Čak 84 posto IT direktora priznaju da ne mogu ispuniti ta očekivanja, prema poslednjem istraživanju kompanije Veeam Software, te da ih to košta gotovo 16 miliona dolara godišnje. Ne mogu čak ni ispuniti ugovore o nivou usluge (SLA). SLA-jevi za ciljano vreme oporavka (RTO) su prosečno 1,6 sati, ali učesnici istraživanja kažu da u stvarnosti oporavak traje prosečno tri sata. Slično tome, SLA za ciljanu tačku oporavka (RPO) postavljen je na 2,9 sati, dok se to presečno ostvari tek za 4,2 sata.

Ni jedan zaposleni ili korisnik neće prihvatiti da je potrebno čak nekoliko sati da bi došao do kritičnih aplikacija. Dobro je imati backup, ali ako neko treba da dođe do snimaka u dubinama skladišta na drugom kraju grada pre no što oporavak uopše počne, rešenje problema je poprilično daleko.

Činjenica je da su zastoji i nedostupnost sve češći. Tokom 2015. kompanije su prosečno imale 15 neplaniranih zastoja u godini, u poređenju sa prosečno 13 takvih događaja u 2014. godini. Prosečna dužina tih zastoja takođe se povećala, pri čemu donosioci odluka u IT-iju kažu da se vreme nedostupnosti kritičnih aplikacija produžilo sa 1,4 na 1,9 sati. Nedostupnost nekritičnih aplikacija za poslovanje takođe se povećala, sa četiri na 5,8 sati. No, osim nezadovoljstva zaposlenih, partnera i korisnika, takva situacija poprilično košta kompanije koje ih doživljavaju. Zastoji i izgubljeni podaci prosečno godišnje koštaju kompanije 16 miliona dolara, odnosno čak 60 posto više nego što je to pokazalo istraživanje iz 2014. godine.

Kompanijama ne treba backup, njima je potrebna dostupnost. Ali 24/7 dostupnost donedavno nije bila moguća za sve podatke i aplikacije. Zahvaljujući kombinaciji poboljšanja kao što su storage snapshoti, virtualizacija i slične tehnologije, danas sve kompanije po prihvatljivim cenama mogu raditi sigurnosne kopije čak svakih 15 minuta te oporaviti sve podatke i aplikacije u istom tom roku.

Obeležavanje Svetskog dana dostupnosti omogućava kompanijama da shvate da je prava dostupnost nadohvat ruke.

Rešenje Veeam Availability Suite v9 dostupno od danas

Veeamovo najskalabilnije rešenje do sada predstavlja novu eru u dostupnosti za kompanije. Nagrađivano rešenje ima više od 250 novih inovativnih funkcija

caption1 (300dpi)

Veeam Software, kompanija sa inovativnim rešenjima koja firmama omogućavaju stalnu dostupnost, od danas nudi rešenje Veeam Availability Suite v9. Najnovija verzija Veeamovog nagrađivanog rešenja donela je više od 250 novih inovativnih funkcija i poboljšanja. kako bi kompanije mogle da ispune svoje potrebe za stalnom dostupnošću, odnosno omogućila ispunjavanje ugovora o nivou usluge (SLA) za ciljno vreme i tačku oporavka (RTPO) za manje od 15 minuta za sve aplikacije i podatke.

Prema istraživanju Forrestera i magazina ‘Disaster Recorvery Journal’ među donosiocima odluka u globalnim situacijama oporavka nakon katastrofe, 35 posto kompanija izjavilo je da su jedan od najvećih izazova s kojima su se suočavali u situaciji oporavka od havarije ili velikog poslovnog poremećaja, bila neujednačena očekivanja od tehnoloških mogućnosti. Istraživanje je pokazalo da menadžeri i direktori traže od svojih IT odeljenja bolju dostupnost, ali IT-u je teško da ispuni ta očekivanja. Sa Veeam Availability Suite v9, Veeam omogućava kompanijama svih veličina da uklone jaz u dostupnosti (The Availability Gap) i omoguće dostupnost 24/7.

„Kompanije su danas zahtevnije nego ikada pre, jer stvaraju sve veće količine podataka i žele da imaju pristup do njih 24/7, a da bismo im to omogućili, IT odeljenja se suočavaju s teškim teretom,“ kaže Rair Timashev, predsednik uprave Veeama. „Veeam Availability Suite v9 ispunjava te potrebe s najsnažnijim i najskalabilnijim rešenjem do sada koje ujedno ima i pregršt funkcija. Gotovo 42 hiljade korisnika prijavilo se za novosti pre predstavljanja usluge, što je dvostruko više u odnosu na rešenje v8, i pokazuje želju kompanija da se pokrenu od nasleđenih backup rešenja prema inovativnim rešenjima za dostupnost. S tim najnovijim rešenjem, Veeam potvrđuje svoju poziciju jedine kompanije koja je u stanju da ispuni potrebe današnjeg ‘always-on’ poslovanja.“

caption2 (300dpi)

Veeam Availability Suite v9 kompanijama donosi stotine poboljšanja, a nove inovativne funkcije omogućavaju izuzetno brz oporavak, izbegavanje gubitka podataka, potvrđenu zaštitu, iskorišćavanje podataka i potpunu preglednost. Neke od najvažnijih novosti iz Veeam Availability Suite v9 su:

Integracija hibridnih sistema za skladištenje EMC VNX i VNXe

 • Veeam i EMC zajedno omogućavaju niže RTPO-ove s funkcijama Veeam Backup from Storage Snapshots i Veeam Explorer for Storage Snapshots. Ta integracija IT profesionalcima omogućava brzu izradu sigurnosne kopije s EMC VNX ili VNXe skladištenih snimaka i to 20 puta brže od konkurencije i jednostavan oporavak pojedinačnih datoteka za dva minuta i manje, bez međukoraka, sa minimalnim uticajem na produkciju virtualnih mašina (VM-a).

NOVE dodatne primarne integracije skladištenja za HPE, NetApp i EMC

 • Veeam On-Demand Sandbox za Storage Snapshots i poboljšanja u funkcijii bekapa sa rešenja za skladištenje Storage Snapshots za EMC, HPE i NetApp, kako bi se iskoristilo ulaganje kompanije u skladište za razvoj i testiranje, te uklonio uticaj aktivnosti bekapa na radno okruženje.
 • Direktan NFS pristup za bilo koje primarno skladištenje zasnovano na NFS-u za poboljšanje performansi bekapa i uklanjanje uticaja bekap aktivnosti na VMware vSphere servere (hostove).

NOVI Veeam Explorer za Oracle (i mnoga druga poboljšanja za porodicu Veeam Explorer)

 • Veeam Explorer za Oracle: predstavlja jedinstveni oporavak sa Oracla baza podataka na nivou transakcije, uključujući samostalnu sigurnosnu kopiju transakcijskog loga kako bi korisnici mogli oporaviti bazu podataka u tačno određenom trenutku i time postigli nisku ciljanu tačku oporavka (RPO); brz i jednostavan oporavak jednim klikom pojedinačne baze podataka; podrška za baze podataka koje pokreću Windows i Linux serveri je u potpunosti kompatibilan sa menadžmentom Oracle Automatic Storage-a (ASM)
 • Nova funkcija eDiscovery za Veeam Explorer for Microsoft Exchange: korisna je za usklađivanje sa pravnim procedurama i procedurama državne administracije, a omogućava izvoz detaljnih izveštaja, pri čemu je navedeno šta je tačno povučeno, odakle i po kojim kriterijiumima pretrage; nudi i procenu veličine rezultata pretrage
 • Bitna poboljšanja za Microsoft-ove poslovne aplikacije: omogućavaju oporavak postavki Group Policy Objects, integraciju DNS upisa i konfiguraciju objekata particije sa Veeam Explorer for Microsoft Active Directory, potpuni oporavak sa Veeam Explorer za Microsoft SharePoint, kao i oporavak na nivou tablica sa Veeam Explorer za Microsoft SQL Server.

DRaaS koji pokreće Veeam Cloud Connect replikaciju

 • Verzija v9 rešenja Veeamovim korisnicima omogućava potpunu integraciju i brze i pouzdane načine za replikaciju radnih procesa u cloud, omogućavajući Disaster Recovery as a Service (DRaaS) po bitno boljem ciljnom vremenu oporavka (RTO). Izgradnjom tehnologije koja sigurno i neprimetno vodi korisnika prema proverenom dobavljaču usluga koga korisnik odabere, Veeam-ovi korisnici više ne moraju sami praviti i održavati mesto za oporavak od katastrofe, pa su tako uklonili ogroman trošak i složenost sa sopstvene IT infrastrukture. Unapređene funkcije takođe omogućavaju Veeamovim pružaocima usluga i cloud-a mogućnost da korisnicima ponude brz i siguran DRaaS sa novom ponudom Veeam Cloud Connect Replication za pružaoce usluga.

Unlimited Scale-out Backup Repository

 • Upravljanje skladištenjem za sigurnosne kopije predstavlja skup i veliki napor za kompanije, što uopšte nije zanemarljivo, jer eksponencijalni rast podataka nadmašuje mogućnosti tradicionalnih rešenja da upravljaju njima efikasno i troškovno efikasno. Veeamov novi Unlimited Scale-out Backup Repository usmeren je upravo na rešavanje tih izazova smanjivanjem potrošnje hardvera za skladištenje podataka, radikalnim pojednostavljivanjem procesa sladištenja podataka i upravljanjem poslova skladištenja podataka u kompanijema, istovremeno poboljšavajući proces bekapa podataka do dva puta.

caption3 (300 dpi)

Šta kažu prvi korisnici o rešenju Veeam Availability Suite v9?

„Kontradikcija između potrebe da povećamo elastičnost i brzinu reakcije IT-a, dok istovremeno nastojimo da smanjimo opterećenje skladištenja podataka, kod mnogih stvara kompleksnu i opterećenu IT infrastrukturu. Veeamovo rešenje Unlimited Scale-out Backup Repository treba da umanji takve pritiske tako što će da pojednostavi ciljano mesto skladištenja za izradu sigurnosne kopije. To će pojednostaviti administraciju uz istovremenu veću fleksibilnost administratora za bekap i virtualizaciju, jer ionako imaju važnije strateške zadatke od upravljanja skladištenjem podataka.“

Jason Buffington, viši analitičar za zaštitu podataka u kompaniji ESG

„Veeam Availability Suite v9 donosi ključnu razliku na tržište DRaaS-a. Funkcionalnost replikacije Veeam Cloud Connect omogućiće nam da kompanijama svih veličina ponudimo prave usluge za oporavak od katastrofe, sa snažnim SLA-ovima. Radujemo se što ćemo i dalje ispunjavati obećanje da kompanijama omogućavamo stalnu dostupnost, sa njihovom zajednicom svetske klase ProPartner.“

Ian McClarty, predsednik kompanije PheonixNAP

„Veeamova funkcionalnost Cloud Connect replication and failover predstavlja preokret za tržište pružalaca usluga, takozvanih ‘Managed service provajdera’ (MSP). Veeam nam omogućava upotrebu neiskorišćenih resursa u našem okruženju u oblaku za replikaciju, umesto da se stvara zadato fizičko okruženje, pa time smanjujemo kapitalna ulaganja, vreme potrebno za pronalazak novih korisnika i njihove redovne mesečne troškove.”

Matt Breitbach, inženjer za skladištenje podataka u LightEdge Solutions

“[O Veeam Availability Suite v9] To je najopsežnija nadogradnja rešenja, ali sa izuzetno važnim funkcijama – čak i kada se setimo da i u ranijim rešenjima nisu nedostajale inovacije. Kada bi barem sve što se radi bilo prema merilima Veeamovog kvaliteta…”

Leonhard Kurz, konsultant u Concat AG IT Solutions

“Nema bolje platforme od rešenja Veeam Availability Suite za ispunjavanje (i premašivanje) RTO-ova i RPO-ova za virtualna okruženja. Fleksibilnost i skalabilnost platforme omogućavaju nam da izgradimo visokoefikasna rešenja za klijente svih veličina, od malih i srednjih do velikih kompanija.”

Matt Brown, direktor inženjeringa u kompaniji HostedBizz

“Naši će korisnici obožavati DRaaS (Disaster Recovery as a Service) sa fleksibilnošću koja omogućava potpuni ili selektivni takozvani ‘failover’ i ‘failback’, na novoj ili postojećoj infrastrukturi. Moćan portal koji je i jednostavan za korišćenje, integrisano testiranje failover-a i model efikasne potrošnje neverovatno su neodoljivi za Cloud DRaaS.”

Nicolas Power, generalni menadžer u kompaniji Zettagrid

Cene za novi Veeam Availability Suite v9 počinju od 1.150 dolara po procesoru, a cene za Veeam Availability Suite Enterprise Plus počinju od 2.650 dolara po procesoru. U drugim regijama, Veeam Availability Suite v9 biće dostupan po lokalnim cenama.

 

Za više informacija o novom rešenju Veeam Availability Suite v9 posetite Veeamov blog.

 

Izvor: Veeam