Veeam: Oslonac za virtuelizaciju

Planirate uvođenje virtuelne infrastrukture? Kompanija Veeam ima mnogo korisnih alata koji će vam olakšati ovu itekako složenu proceduru…veeam

Kompanija Veeam osnovana je 2006. godine i od starta se fokusirala na kreiranje softverskih rešenja za virtuelnu infrastrukturu, što uostalom pokazuje i ime kompanije – Veeam se izgovara kao skraćenica VM koja označava virtuelnu mašinu. U to vreme, tehnologija virtuelizacije je bila u ozbiljnom usponu, najavljivala je velike stvari, ali još uvek nije bilo puno referentnih primera. Zato su osnivači kompanije, Ratmir Timashev i Andrei Baronov krenuli na dug put ostvarenja jedne vizije…

Prvi proizvodi kompanije bili su Veeam Monitor i Veeam Reporter, alati koji su omogućavali nadgledanje, analiziranje i izveštavanje o radu virtuelne infrastrukture. A da su na dobrom putu pokazalo se već 2007. godine kada su privukli dosta pažnje besplatnim alatom za backup virtuelnih mašina – FastSCP. Naredni korak stigao je 2008. godine sa prvom verzijom Veeam Backup & Replication softvera za čuvanje i oporavak virtuelnih mašina (i svih podataka smeštenih u njima). Da je vizija bila ispravna, pokazuje to što je Gartner kompaniju Veeam proglasio za vizionara u oblasti backup i recovery rešenja!

O kvalitetu Veeam softverskih rešenja najbolje govore brojke. Preko 120.000 klijenata, sa preko 500.000 korisnika, upotrebljava Veeam rešenja. Prihodi kompanije su 2013. godine porasli čak 57 odsto, sa tendencijom da se dvocifren rast nastavi i tokom ove godine. Doug Hazelman, potpredsednik za strategiju proizvoda, ističe da je najveći izvor prihoda kompanije prodaja novih licenci, što je rezultat sistematičnog širenja baze korisnika za po 3.000 mesečno! Ovom uspehu doprinelo je i preko Veeam 27.000 partnera širom sveta.

Inovacije su ključ

Svoju strategiju Veeam bazira na tome da su, uprkos stalnoj modernizaciji data centara, kompanijama i dalje potrebna rešenja za backup. Pored toga, sve je bitnija je tema oporavka nakon nesrećnih slučajeva. Kad se u miks doda to da sve više kompanija prelazi na virtuelna i cloud computing rešenja, postaje jasno da tradicionalni softver za backup nije dovoljan. Tu na scenu stupa Veeam i uprkos sve snažnijoj tražinoj konkurenciji, zadržava svoju poziciju zahvaljujući inovativnim funkcijama kojima redovno unapređuje svoja rešenja.

Po rečima gospodina Hazelman‑a, tri faktora omogućavaju da Veeam ostvari komparativnu prednost. Najpre su tu inovativna rešenja, a potom partneri koji predstavljaju jedini način da korisnici dođu do Veeam rešenja. Na kraju, tu su i sami korisnici koji vole Veeam i otvoreni su za razmenu mišljenja i ideja. To pomaže da se proizvodi stalno prilagođavaju njihovim potrebama, a oni sa zadovoljstvom Veeam rešenja preporučuju drugim kompanijama.

Doug Hazelman - potpredsednik Veeam-a
Doug Hazelman – potpredsednik Veeam-a

Odličan primer inovacija o kakvima korisnici pričaju je SureBack. Ova funkcionalnost omogućava automatizaciju provere backup‑ovanih virtuelnih mašina, da se ne bi desilo da je nemoguće obaviti oporavak od kojeg zavisi poslovanje kompanije. „Sada razmišljamo o drugim interesantnim mogućnostima“, kaže Doug Hazelman. „Jedna od najvažnijih je ubrzanje procesa, dok se druga interesantna opcija tiče mogućnosti da korisnici samostalno izvrše oporavak. Dovoljno je da se korisnik uloguje u poseban sajt i oporavi pokvarene fajlove, bez ikakve podrške sistem administratora.“

Availability Suite 8

Ključno rešenje u Veeam ponudi, a koje je od novembra dostupno svim zainteresovanim korisnicima, jeste Availability Suite u verziji 8. Radi se o paketu koji čine Veeam Backup & Replication (o kojem možete čitati u posebnom tekstu) i Veeam ONE, softver za napredno praćenje i izveštavanje o radu virtuelnih mašina. Verzija 8 donela je niz novih mogućnosti, od kojih se ističe bolja integracija sa NetApp platformom, što znači i do 20 puta brži rad u odnosu na konkurentska rešenja. Pored toga, realizovana je integracija sa EMC Data Domain Boost softverom, što značajno ubrzava kreiranje backup‑a u Data Domain sistemima. Replikacija je brža zahvaljujući WAN ubrzanju, a omogućen je i brz oporavak Microsoft SQL baza na nivou transakcija.

Radi dodatne bezbednosti, sve backup kopije se sad enkriptuju AES 256 algoritmom. Čuvanje kopija je moguće i u cloud okruženju, zahvaljujući Veeam Cloud Connect usluzi. Ukratko, nova verzija Availability Suite paketa donosi korisnicima dominantnih VMware vSphere i Microsoft Hyper‑V okruženjima brži oporavak virtuelnih mašina, zaštitu od gubitka podataka, kao i proaktivno praćenje i obaveštavanje o radu virtuelnih mašina, bez usporenja svakodnevnih poslova.

Desktop backup

Malo odstupivši od generalnog fokusa, Veeam je najavio softver za pravljenje backup‑a desktop i laptop računara koji rade pod Windows‑om. Veeam Endpoint Backup FREE je, kao što mu ime kaže, besplatan, a namenjen je svima koji žele da zaštite svoja radna okruženja bazirana na Windows‑u 7, odnosno Windows Server‑u 2008 i novijim verzijama. 06-Veeam-Endpoint-Backup-FREERezervne kopije se mogu čuvati na internom ili eksternom hard disku, na NAS uređaju ili u Veeam backup repository‑ju. Iako se ovo rešenje može koristiti za backup fizičkih servera, ono nije namenjeno korporativnim klijentima, neće imati podršku kakvu ozbiljne kompanije zahtevaju, niti će omogućavati istovremen backup više servera, već se bazira isključivo na pojedinačnim sistemima. U vreme pisanja teksta, Veeam Endpoint Backup FREE još uvek nije dostupan, ali se možete prijaviti za dodatne informacije putem kompanijskog sajta.

Konferencija VeeamON

Ovog oktobra Veeam je po prvi put organizovao globalnu konferenciju VeeamON sa temom „Dostupnost za moderan data centar“. Iako Veeam posluje iz Švajcarske i većinu korisnika i partnera ima u Evropi, za mesto održavanja odabran je Las Vegas, centar IT konferencija i sajmova u SAD. 07-VeeamON-Day2-155Razlog za to leži u želji da se Veeam što bolje predstavi globalnom tržištu. Tokom tri dana konferencije, održan je velik broj predavanja koja su se bavila ne samo novim proizvodima, već i savetima i trikovima koji pomažu da se Veeam rešenja što bolje iskoriste. Dobar deo izlaganja, među kojima je i keynote sesija u kojoj su učestvovali ko‑osnivač Veeam‑a Ratmir Timashev, Chris Moore iz američkog ogranka kompanije i ko‑osnivaš Reddit‑a Alexis Ohanian, možete da pogledate na sajtu kompanije.

Cloud computing strategija

Doug Hazelman kaže da Veeam ne želi da usmerava korisnike ka velikim provajderima javnih cloud rešenja. Umesto toga, smatraju da je njihova uloga da korisnicima omoguće alternativno rešenje. 08-always_on_concept_04_for_video-(2)Zato su predstavili listu partnera koji učestvuju u Veeam Cloud Provider programu, a tu listu čine kompanije koje podržavaju Veeam Cloud Connect backup kroz Veeam Availability Suite v8. Zahvaljujući Veeam Cloud Connect funkcionalnosti, korisnici lako mogu da prebace u oblak kopiju virtuelne mašine i da pritom odaberu provajdera kojeg žele, bez potrebe da investiraju u infrastrukturu. To znači i da Veeam‑ovi partneri mogu da nude cloud usluge bazirane na Veeam tehnologiji.

www.veeam.com

Marko Herman

(Objavljeno u časopisu PC#216)

Bezbedno poslovanje u domaćem cloudu

Sa Bojanom Manojlovićem, stručnjakom za cloud tehnologije iz kompanije Mainstream, razgovarali smo o veoma aktuelnoj temi – disaster recovery rešenjima prilagođenim našem tržištu.

Bojan Manojlović, diplomirani inženjer elektrotehnike, dobro je poznat domaćoj stručnoj javnosti. Veliki broj polaznika Cisco akademije prošao je stručne kurseve koje Bojan drži s velikom posvećenošću već više od sedam godina. Od 2011. aktivno se bavi dizajnom i implementacijom naprednih cloud servisa.
Bojan Manojlović, diplomirani inženjer elektrotehnike, dobro je poznat domaćoj stručnoj javnosti. Veliki broj polaznika Cisco akademije prošao je stručne kurseve koje Bojan drži s velikom posvećenošću već više od sedam godina. Od 2011. aktivno se bavi dizajnom i implementacijom naprednih cloud servisa.

 

Iz kompanije Mainstream, često stižu nove vesti. Njihov tim je odnedavno ojačan stručnjakom za napredne cloud servise čiji će fokus biti rešenja za enterprise korisnike u domenu novih tehnologija. Iako se doskoro malo domaćih kompanija moglo pohvaliti time da primenjuje cloud servise u svom poslovanju, velika zainteresovanost IT menadžera domaćih preduzeća za ove usluge budi nadu da se situacija može drastično promeniti. Zato smo s Bojanom Manojlovićem, čovekom velikog iskustva na polju cloud tehnologija, razgovarali o aktuelnoj i „vrućoj“ temi – disaster recovery rešenjima prilagođenim našem tržištu.

DR, DRaaS, BC… Skraćenice zbunjuju mnoge. Šta one znače?

Business Continuity (BC) je skup svih politika, mera i konkretnih procedura u određenom poslovnom okruženju koje imaju jedinstven cilj – obezbeđivanje kontinuiteta poslovanja u slučaju nepovoljnih spoljnih faktora, od elementarnih nepogoda do operativnih problema sa IT opremom. Disaster Recovery (DR) predstavlja konkretna IT rešenja koja pomažu kompanijama da se uspešno bore sa izazovima definisanim u Business Continuity planovima. Skup mogućih rešenja veoma je veliki, a IT stručnjaci često su na „slatkim mukama“ kod izbora onog optimalnog. Najzad, Disaster Recovery as a Service (DRaaS) obuhvata širok spektar rešenja koja pokrivaju sve segmente IT operacija – od bazičnih backup servisa, preko replikacija na aplikativnom nivou do sinhronizacije kompletne računarske i storage virtuelizovane infrastrukture.

Kakvo je Vaše mišljenje o bezbednosti podataka u cloudu?

Poslednjih godina čitali smo o aferama u vezi s privatnošću i dostupnošću podataka, pa takve brige nisu neobične niti neutemeljene. Cloud rešenja koja nudi naša kompanija u potpunosti su bazirana na infrastrukturi i opremi koja je smeštena u Srbiji, a primenjujemo i sve najbolje svetske prakse u domenu bezbednosti skladištenih podataka. Kako volimo da kažemo, našem korisniku uvek možemo „prstom da pokažemo“ gde su podaci.

Eksplozija upotrebe cloud servisa i vrtoglavi rast svih pokazatelja prihvaćenosti ovog novog talasa u solidnoj meri zaobilaze tradicionalne kompanije koje i dalje razmatraju svrsishodnost ovih servisa. Tako se pojavljuju razni hibridni oblici, među kojima je najnoviji trend tzv. Near cloud model, kada korisnik u potpunosti kontroliše suštinsku infrastrukturu (pre svega sisteme za skladištenje podataka) koja je „naslonjena“ na servis provajdera, a on obezbeđuje komplementarne računarske resurse. Na taj način se ključ do podataka nalazi u rukama korisnika, dok se elastična infrastruktura provajdera koristi kada i koliko je to potrebno.

Kako procenjujete potrebe domaćih firmi za DR rešenjima?

Osnovna potreba je, svakako, mogućnost da se van primarnog sistema čuvaju kopije podataka bez kojih kompanija ne bi mogla uspešno da nastavi svoje poslovanje. No, u havarijskim situacijama sama činjenica da su podaci sačuvani ne znači mnogo, jer moderno poslovanje zahteva minimalne prekide i od IT sektora se očekuje da obezbedi kontinuitet rada u veoma kratkim rokovima. Zbog toga, odgovore na pitanja „kako“ treba pronaći pre nastanka bilo kakvih problema. Sve veća otvorenost domaćeg poslovanja ka Internetu svakako povećava značaj uvođenja redundantne infrastrukture, najčešće na aplikativnom nivou.

Šta Mainstream može da ponudi domaćoj privredi u segmentu Disaster Recovery usluga?

Mainstream nudi pun spektar DR servisa, podržavajući, između ostalih, HP, NetApp, Oracle, VMware, Citrix i Microsoft tehnologije. Među zadovoljnim korisnicima nalaze se kompanije kojima pružamo fully managed uslugu sekundarne lokacije za celokupnu Microsoft infrastrukturu – od AD infrastrukture, preko Microsoft Exchange infrastrukture do replikacije na nivou Microsoft SQL baze podataka. Pored rešenja na aplikativnom nivou, klijenti koriste i usluge replikacije podataka na nivou storage sistema, rešavajući na taj način ne samo moguće havarijske situacije već i mogućnost da bez stresa i prekida u radu obavljaju redovne poslove održavanja i upgrade‑a svog primarnog sistema.

Da li je implementacija DR rešenja komplikovan i dug proces, kako se na osnovu složenosti može pomisliti?

Svakako da planiranje DR koncepta i razrada pomenute Business Continuity strategije predstavlja ozbiljan posao. Svojim iskustvom korisnicima pomažemo i u tom segmentu. Sama implementacija DR rešenja je u suštini izazovan i zabavan proces. Kako su naše usluge bazirane na fully managed konceptu kojim se Mainstream i probio na tržištu korisnicima DR servisa nudimo pun ugođaj i preuzimamo odgovornost za kompletnu implementaciju i siguran rad takvih rešenja.

Da li su DR usluge u cloud‑u pristupačne iz perspektive cene i drugih troškova?

Korisnik je, pre svega, lišen kapitalnih investicija i ne postoji potreba za ulaganjem niti u hardver, niti u skupe softverske licence. Svi segmenti DR rešenja naplaćuju se na mesečnom nivou, a resursi u skladu s politikom „plaćaš koliko koristiš“, što najčešće podrazumeva minimalne troškove, jer do pune aktivacije ovih resursa retko dolazi, samo onda kada je za poslovanje to najvažnije.

(Objavljeno u časopisu PC#216)