Vetar u leđa za dobru ideju

KATANA je biznis akcelarator koji omogućava finansijsku i poslovnu podršku u primeni inovativnih tehnologija za potrebe agro sektora ili startapa, malog ili srednjeg preduzeća koje posluje u okviru širokog lanca vrednosti u agro sektoru, IKT sektoru ili novim rastućim industrijama. Ukupna vrednost finansiranja iznosi 1,2 miliona evra, a prošle godine je kroz projekat FRACTALS podržano 46 startapa i malih i srednjih preduzeća sa Balkana i iz čitave Evrope. Najbolje ideje o primeni novih tehnologija u sektoru poljoprivrede su dobile od 50.000 to 150.000 evra, a ukupno je dodeljeno 5,5 miliona evra.

Katana-Color-Horizontal

Nakon velikog uspeha FRACTALS projekta, EU je odobrila novi talas grantova za startape i mala i srednja preduzeća u regionu – kroz projekat KATANA. Otvoreni poziv će biti objavljen pre kraja 2016. godine, a podržaće nove sjajne ideje u oblasti primene IT-ja u poljoprivredi. Tri srpska partnera u konzorcijumu koji čini ukupno 14 partnera iz 8 zemalja su Vojvođanski IKT klaster, Biosens Institut i kompanija Inosens, a predvođene su kompanijom bwcon GmbH iz Štutgarta.

KATANA biznis akcelerator finansiran je od strane Evropske komisije, kroz Horizon2020 program. Ciljna grupa su startapi, mala i srednja preduzeća agro sektora, IKT sektora i novih rastućih industrija. Projekat je započet 1. jula ove godine i trajaće 30 meseci tokom kojih će obezbeđivati pristup znanju, tehnologijama, kapitalu i tržištima, kako bi preduzeća i kompanije kreirali i/ili ojačali svoju ponudu u domenu poljoprivrede i novih tehnologija, ali i ostvarili prisustvo na globalnom tržištu.

Vojvodina

U cilju indentifikacije najboljih startapa, malih i srednjih preduzeća iz pomenutih sektora, KATANA uvodi nekoliko koraka selekcije koji će doprineti tome da se finansiraju najbolji međusektorski i međunarodni konzorcijumi aplikanata. Proces selekcije uključuje sve zainteresovane strane neophodne prilikom kreiranja uspešnog poslovnog modela:

 • startape, mala i srednja preduzeća koji treba da prepoznaju najbolje među sobom,
 • potencijalne rane korisnike proizvoda i usluga (reward crowdfunding) i
 • investitore (equity crowdfunding)

INOSENS

KATANA biznis akcelerator će podržati najuspešnijih 10 konzorcijuma kroz direktnu finansijsku podršku – u iznosu od 100.000 evra po aplikantu – i pružiće konzorcijumima specijalizovane treninge o tome kako uspešno pronaći investitore kako bi mogli da povećaju iznos finansiranja sopstvenog projekta. Takođe, pomoć koju obezbeđuje KATANA uključuje i povećanje njihove vidljivosti kod profesionalnih investitora preko specijalizovane platforme (equity crowdfunding).

Od dva planirana, prvi poziv za aplikacije će biti raspisan do kraja 2016. godine (01.12.2016. – 28.02.2017.) a drugi u aprilu naredne godine (01.04.2017. – 31.08.2017.). KATANA tim planira održavanje informativnih radionica i prezentacija na kojima će svi zainteresovani imati priliku da saznaju detalje o proceduri apliciranja, pravilima i mogućnostima koje pruža KATANA biznis akcelerator.

Biosense

Za novosti, pratite stranice na društvenim mrežama: Facebook, LinkedIn i Twitter!

Sajt www.katanaproject.eu će biti lansiran 1. septembra, 2016. godine.

Za više informacija pišite na chatzikostas@biosense.rs i mladen.radisic@vojvodinaictcluster.org

csm_bwcon_mali

Počinje sa radom Mala IT Akademija

Vojvođanski IKT klaster je u poslednje dve godine organizovao javne časove programiranja i to iskustvo su iskoristili u koncipiranju Male Akademije, koja uskoro počinje sa radom. Deca kao sunđeri upijaju računarsko znanje sposobna su za mnogo više nego što mi mislimo – zaključak je kolega iz Klastera.

decaprogrameri

 

Mala Akademija će startovati letnjom školicom koja će, za početak, predstaviti dva kursa:

· Kid scratch game developer

· Kid mobile application developer

Ciljevi Male Akademije su:

1. Da deca postanu stvaraoci igara i aplikacija, a ne samo puki korisnici

2. Da se podstakne analitičko razmišljanje kod dece

3. Da se unapredi njihova sposobnost rešavanja problema

4. Da se deca motivišu da samostalno, i posle kursa, nastave da programiraju

5. Da se pokaže roditeljima kako da pomognu i motivišu decu da se bave programiranjem i razvojem ideja

6. Pored osnovnih paradigmi programiranja, polaznicima će se, kroz igru i rad, prikazati celokupni proces razvoja softvera, od razvoja ideja, preko dizajna, do razvoja i testiranja

Rad sa decom će biti organizovan u malim grupama, 20 časova tokom tri nedelje, u dva ciklusa – u julu i u avgustu ove godine, a prijave možete poslati ovde.

Takođe, ukoliko vaša kompanija želi da podrži rad Male Akademije, o tome se možete informisati na sledećem linku.

Izvor: Mala Akademija

Uspešno završen PPP4Broadband projekat

U okviru South East Europe programa međudržavne saradnje, na PPP4Broadband projektu se već dve godine radi na razvoju novih alata za područje Jugoistočne Evrope koje nema uopšte ili ima vrlo slabu pokrivenost širokopojasnim internetom. Dokazano je da širokopojasni jaz ima negativan uticaj na privredni rast i socijalnu koheziju.

VOICT

Projekat je došao do svog kraja, a rezultati su prikazani 9. decembra tokom završne konferencije PPP4Broadband Days u Briselu, u srcu Europe. PPP4Broadband je bio jedan od retkih projekata koji ima ICT razvoj u fokusu. Organizatori su izabrali Brisel kao mesto održavanja konferencije, kako bi se privukli što više predstavnika Evropske administracije i kako bi im predstavili rezultate projekta. Projekat je od samog početka vrlo ambiciozan zamišljen i partneri iz 9 zemalja su morali raditi u veoma teškim uslovima, ali se ispostavilo da je ogroman rad na podizanju svesti rezultirao promenama u načinima gledanja na uspostavljanje javno-privatnog partnerstva, pa čak i na promene u nekim nacionalnim zakonodavstvima.

Tokom projekta razvijeno je 9 PPP4Broadband modela, a neki od njih su i testirani u pilot područjima. Razgovori između partnera, javnih i privatnih učesnika, počeli su vrlo obećavajuće i na taj način je pokazano da modeli imaju svoju primenu u praksi i da će ideja o javno-privatnom partnerstvu naći svoje mesto ne samo u razvoju širokopojasnog interneta, već i u drugim oblastima.

Naravno, ne treba zaboraviti na rizike: nepravilna izrada studije izvodljivosti, nepravilne tehničke specifikacije ili loše sprovedene procedure za javnu nabavu mogu dovesti do propasti javno-privatnog partnerstva. Da bi se pravilno sprovela faza projektovanja ulaganja u razvoj širokopojasnog interneta kroz javno-privatno partnerstvo, uspostavljeni su nacionalni centri izvrsnosti u svakoj od zemalja učesnica PPP4Broadband projekta.

Nacionalni centar izvrsnosti u Srbiji uspostavljen je u okviru Vojvođanskog IKT klastera u Novom Sadu, www.vojvodinaictcluster.org.

FRACTALS info dan 25. novembra u Novom Sadu

U utorak, 25. novembra, u 14 časova na Univerzitetu Novi Sad, biće održan veliki info dan na temu FRACTALS projekta . Ovaj događaj biće prilika da svi zainteresovani dobiju detaljnije informacije o projektu, uslovima, detaljima procesa prijave, da postave pitanja i diskutuju o ovom projektu.

fractals big

FRACTALS (Future InteRnet EnAbled AgriCultural ApplicaTions in BALkanS) je projekat koji povezuje dva (za Srbiju možda i najvažnija) sektora tako što obezbeđuje finansiranje za projekte koji imaju za cilj primenu informacionih tehnologija u poljoprivredi. Očekuje se da će biti finansirano 50 do 60 projekata sa po 50 do 150 hiljada evra.

Evropska Komisija je 2010. godine pokrenula veliki projekat pod nazivom  Budući Interet – Javno-privatno partnerstvo (Future Internet – Public Private Partnership – FIPPP), zasnovan na dotadašnjim dostignućima iz oblasti Interneta stvari (Internet of Things – IoT), sa ciljem da se omogući dalji razvoj takve infrastrukture kako bi što veći broj preduzeća mogao da iskoristi ova tehnološka dostignuća u kreiranju rešenja i proizvoda za krajnje korisnike u različitim sektorima.

U prvoj fazi FIPPP razvijena je platforma pod nazivom FIWARE koju čini mnoštvo softverskih modula otvorenog koda (Open Source). U drugoj fazi FIPPP je finansirano nekoliko projekata koji su koristili FIWARE za pravljenje rešenja u različitim sektorima kako bi se dokazao koncept i demonstrirao način implementacije. U trećoj fazi je formirano 16 konzorcijuma širom Evrope, a svaki od njih ima zadatak da u nekom od sektora pomogne malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i ustanovljenim kompanijama, da upotrebe sve što je u prethodnim fazama urađeno – za razvoj proizvoda i rešenja za široko tržište.

Projekat FRACTALS počeo je 01. septembra 2014. godine. Glavni cilj projekta je distribucija bespovratnih  finansijskih sredstava (grant-ova) za 50 do 60 malih i srednjih preduzeća i web-preduzetnika iz čitave Evrope, iz IKT sektora, a u svrhu razvijanja aplikacija za sektor poljoprivrede, koje su bazirane na tzv. „Future Internet“ principima i tehnologijama. Ukupan fond FRACTALS projekta koji je namenjen za finansijsku podršku iznosi 5,52 miliona Eur. FRACTALS Otvoreni Poziv (Open Call for Proposals) biće otvoren 30.11.2014. godine i trajaće 3 meseca, do 28.02.2015.

Partnera na projektu ima 9 i dolaze iz 6 zemalja:

 • Vojvođanski IKT klaster (VOICT), Srbija
 • Univerzitet u Novom Sadu – BioSense Centar (UNS), Srbija
 • Razvojni fond Vojvodine (DFV), Srbija
 • Kompanija ATOS, Španija;
 • Univerzitet u Atini (National and Kapodistrian University of Athens, NKUA), Grčka
 • Naučno-istraživački centar DLO, Holandija
 • Asocijacija kompanija iz IKT sektora Severne Grčke (SEPVE), Grčka
 • Asocijacija softverskih kompanija (YASAD), Turska i
 • Bugarska asocijacija softverskih kompanija (BASSCOM), Bugarska

Pomoć koja će se pružiti malim i srednjim preduzećima kroz projekat FRACTALS biće višestruka. Tačnije, pored dodele finansijskih sredstava, pomoć obuhvata  tehničku pomoć tokom procesa razvijanja aplikacija baziranih na „Future Internet“ principima i tehnologijama, testiranje i validaciju razvijenih aplikacija kroz koncept otvorene inovacije (ovaj novi pristup predstavlja aktivno uključivanje krajnjih korisnika (poljoprivrednici i agro kompanije) u proces testiranja i validacije razvijenih aplikacija i povezivanje i umrežavanje malih i srednjih preduzeća iz IKT sektora u regionu i Evropi, kao i savetovanje i mentorstvo u privlačenju investicija i obezbeđivanju budućih finansiranja projekata.

FRACTALS Otvoreni Poziv biće otvoren za sva mala i srednja preduzeća i web-preduzetnike u Evropi, ali poseban naglasak je na regione koji do sada nisu imali značajno učešće u fondovima u okviru „Future Internet“ programa (Balkan, Jugoistočna Evropa).

Dodatne informacije možete pronaći na FRACTALS sajtu  http://www.fractals-fp7.com/, a kalendar događaja dostupan je na http://www.fractals-fp7.com/index.php/events.

Vojvođanski IKT Klaster organizuje javni čas programiranja

Računarske nauke kreiraju rast zaposlenja i inovativnosti u privredi i društvu. Preko polovine projektovanih novih radnih mesta vezanih za nauku, tehnologiju i inženjering su računarske profesije. Ova zanimanja dominiraju u oglasima za zaposlenje, a računarske studije su sve više tražene među budućim studentima.

VOICTUprkos svemu tome, računarstvo nije adekvatno zastupljeno u našem obrazovnom sistemu. Zbog toga IKT Klaster Vojvodine želi da se pozabavi ovom temom, kako bi skrenuo pažnju donosiocima odluka, poslodavcima, obrazovnom sektoru, kao i roditeljima budućih učenika i studenata, a prateći inicijativu Nedelje obrazovanja za računarske nauke.

Oni zbog toga, a uz podršku Vlade AP Vojvodine, organizuju javni čas programiranja za predškolce, osnovce i sve koje ova tema zanima.

Javni čas će biti održan u holu zgrade Vlade AP Vojvodina, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, u subotu 21. decembra od 10.30 časova. Za učešće nije potreban računar, a samo prijavljeni učesnici mogu da pohađaju čas.

Prijave se vrše slanjem podataka o imenu, prezimenu i godištu detena na kadporastembicuprogramer@vojvodinaICTcluster.org.

Otvoreno pismo Vojvođanskog IKT klastera premijeru Dačiću

Iz Vojvođanskog IKT klastera medijima je stiglo je otvoreno pismo adresirano na premijera Srbije, Ivicu Dačića.

ict-cluster-logoU njemu se ističe zabrinutost zbog odluke o saradnji sa velikim svetskim IT kompanijama u cilju racionalizavije poslovanja državne uprave, a pismo vam prenosimo u celini.

 

Poštovani gospodine premijeru,

Nije nam promakla vest da Vlada Srbije nastoji da racionalizuje i modernizuje državnu upravu i smanji troškove, te da zato pridaje veliki značaj uvođenju najnovijih informatičkih tehnologija.

Svakako smo zadovoljni takvim načinom razmišljanja, jer je to upravo na liniji ciljeva za koje se zalažemo – primena informacionih tehnologija radi povećanja konkurentnosti i efikasnosti privrede i državne uprave. Želimo da verujemo da smo i mi, zajedno sa mnogima koji su u tome pomogli, svojom kampanjom za saradnju države i IT sektora bar malo doprineli da Vlada Srbije i njen premijer imaju takvo gledište.

Ono čime nismo zadovoljni je to što modernizaciju državne uprave nameravate da sprovodite sa jednom stranom kompanijom. Povrh toga, dodatno zabrinjava Vaša čvrsta opredeljenost da sarađujete sa najvećim svetskim kompanijama iz IT sektora. Vaša očekivanja da će Vam upravo te kompanije pomoći u racionalizaciji poslovanja državne uprave značajno dodaju našoj zabrinutosti.

Ne radi se samo o tome što se takvi poslovi nude stranim kompanijama, umesto da se za njih takmiče domaća preduzeća. Niti o tome da domaće kompanije mogu da isporuče isti kvalitet, što neprestano dokazuju na svetskim tržištima. Radi se o jednom deklarisanom stavu po kome se ne samo ignorišu potencijali domaće IT industrije, već se aktivno radi na njenom podrivanju i destabilizaciji.

Gospodine Dačiću, da li je moguće da danas u Srbiji nema nijednog lidera koji neće podleći mantri o stranim direktnim investicijama? Jer, SDI nemaju uvek iste efekte u različitim sektorima, a u sektoru softverske industrije su ti efekti katastrofalni ako su investitori vođeni samo iskorišćenjem domaćih ljudskih resursa.

Naša frustracija se stalno uvećava zbog činjenice da je veoma lako shvatiti koje su to šanse koje nam se pružaju i još lakše doneti odluku da se one i iskoriste. Naše frustracije su, međutim, manje važna tema. Ono što jeste važno je da Srbija propušta veliku šansu da uđe u društvo bogatih zemalja.


Pitajte nas – kako? Rado ćemo odgovoriti.

Srdačno, 

Milan Šolaja, direktor 

Vojvođanski IKT klaster

Vojvođanski IKT klaster organuzuje trening za Scrum

Vojvođanski IKT klaster nastavlja sa organizacijom treninga za Scrum – agilnu tehnologiju organizacije timskog rada.

Ralf Joham
Ralf Joham

Scrum.org zajednica je globalna mreža Scrum stručnjaka koji zajedno rade na unapređenju razvoja softvera. Pozivamo vas da se pridružite. Odvojite vreme i naučite što više od drugih koji su već bili tamo gde se vi nalazite danas.

Naredna obuka biće održana 27. i 28. maja 2013. godine u Novom Sadu. O tačnom mestu održavanja obuke će polaznici biti blagovremeno obavešteni. Kotizacija za obuku je €870 po učesniku. Broj učesnika je ograničen. Kotizacija za članice Vojvođanskog IKT klastera je €696 po osobi.

Za sve prijave primljene zaključno sa 14. 05. 2013. cena kotizacije je €690. A za članice Vojvođanskog IKT klastera, ova early bird kotizacija iznosi €552.

Nastavljamo saradnju sa iskusnim i kvalitetnim nemačkim predavačem Ralfom Johamom (http://effectiveagile.com/who) koji već tradicionalno drži treninge u Novom Sadu i od strane polaznika ocenjen je kao vrhunski predavač.

Ako ste zainteresovani za pohađanje treninga, posetite https://www.surveymonkey.com/s/scruminmay i odaberite jedan ili više programa kao i broj polaznika koje biste poslali. U odgovoru na poslednje pitanje treba naglasiti koji je preferirani program. Održaćemo treninge za koje bude najviše zainteresovanih, po redosledu prijavljivanja i do popune kapaciteta. Više detalja o programima možete pogledati na http://www.scrum.org/programs.

Ukoliko imate pitanja ili su vam potrebne dodatne informacije, to možete učiniti na mail scrum@vojvodinaICTcluster.org ili telefonom na 021 21 00 306.