Windows 8 – oko 3 posto tržišnog udela

Prema podacima kompanije Net Applications, Windows 8 zauzeo je 3,17 posto tržišnog udela u martu.

net-applications-march-2013-desktop-osIako procenat nije veliki, ipak predstavlja rast u odnosu na 2,67 koliko je imao u februaru, prenosi Cnet.

Najpopularniji OS je i dalje Windows 7, sa 44,73 posto, a zatim sledi XP sa udelom od 38,73 procenata. Vista je i dalje na trećem mestu sa 4,99 posto, a peto mesto zauzeo je Mac OS X 10.8, sa 2,65 procenata.

Microsoftovi operativni sistemi i dalje ubedljivo dominiraju, sa ukupno 91,89 procenata, Mac ima 6,94, dok na Linux odlazi 1,17 procenata.

Brži Taskbar Thumbnail (Win 7)

Taskbar thumbnail preview je korisna opcija koju je doneo Windows 7. Ova funkcionalnost omogućava umanjeni prikaz ekrana koji se prikazuje kada se pozicioniramo iznad taska ili grupe taskova na Windows Taskbar‑u.

Windows-Brzi-Taskbar-Thumbnail1Za grupe taskova se prikazuje niz ekrana svih pokrenutih instanci aplikacija ili internih Windows programa. Usporena animacija koja se pri ovom procesu pojavljuje izgleda cool, ali ćete posle nekog vremena poželeti da je ukinete ili barem ubrzate, naročito ako rutinski otvarate puno Microsoft Word ili Excel prozora.

Pokrenite regedit i potražite ključ HCU/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Advanced. Desnim klikom na Advanced ćete dobiti mogućnost da u grani New zadate DWORD (32‑bit) value. Definišite novu vrednost: ThumbnailLivePreviewHoverTime. Desnim klikom na uneto odaberite Modify, izaberite Decimal Base i zadajte novu vrednost u milisekundama. Na primer, možete uneti vrednost 200. Da bi nova vrednost postala važeća, nakon potvrde sa OK treba restartovati računar.

(Objavljeno u PC#190)

Windows-Brzi-Taskbar-Thumbnail2

Ubrzavanje promene prozora u Windowsu

Windows interfejs pretenduje da bude prijatan oku i da unese malo živosti finim animacijama koje ublažavaju vizuelne promene. Ovo je estetski dobro urađeno, ali ove tranzicione animacije ipak usporavaju rad računara za nekoliko procenata u trenutku izvršavanja.

Windows-Ubrzavanje-promene-prozora-1Ukoliko želimo da maksimalno ubrzamo odziv sistema, možemo da isključimo pojedina kozmetička poboljšanja i pripadajuće animacije. Kliknite na Start taster i u polje pretrage otkucajte SystemPropertiesPerformance. Prečica do odgovarajućeg konfiguracionog programa se neće pojaviti sve dok ne otkucate i poslednje slovo ovog dugačkog naziva, pošto su autori izgleda želeli da otklone svaku mogućnost da radoznali korisnici koji nisu sto posto sigurni šta rade slučajno nabasaju na ovu kapiju ka igranju sa naprednim konfigurisanjem.

Windows-Ubrzavanje-promene-prozora-2Kada vam se startuje prozor, u tabu Visual Effects pronađite stavku Animate windows when minimizing and maximising i isključite je. Nakon ovoga, nema više prelaznog animiranja. Uzgred možete pregledati i druge opcije; pazite samo da ne preterate!

(Objavljeno u PC#194)

Virtuelni WiFi adapter – Windows 7

Novi mobilni uređaji su sveprisutni: najpre laptopovi, pa notebook računari, a sada i ultrabook‑ovi. Svi oni imaju snagu ekvivalentnu onoj kojom su ranije gospodarili samo stoni računari čije prebacivanje je pomalo ličilo na selidbu. Čak ni tanki ekrani ne uspevaju da odbrane ovo tržište od prosečno zahtevnih korisnika. Poslednjih nekoliko godina mobilni telefoni i tableti uspevaju da se nametnu kao spravice koje sa lakoćom, na bilo kom mestu uspevaju da urade skoro sve što bilo koji amater može da poželi.

Windows-Virtuelni-WiFi-adapter-1Gedžeti su tu i niko ih više neće oterati, a većini njih je za normalan rad potreban Internet. Kao rešenje se nameću dve varijante: bežična WiFi tehnologija i 3G mobilna veza. 3G mreža zahteva posedovanje mobilne SIM kartice, uz koju idu troškovi pretplate ili povremenih dopuna. 3G veza je, dakle, u bilo kojoj varijanti relativno skupa i po količini prenosa ograničena: neki provajderi doduše daju flat pristup koji je, nakon trošenja kvote, ipak nekomforan za rad, pa je 3G praktičan samo za mobilne telefone i tablete. Wireless je mnogo elegantnije rešenje, ali kod nas nema mnogo javnih besplatnih tačaka pristupa.

Kod kuće najverovatnije imate bežični ruter povezan na ADSL ili kablovski net, koji su kod nas najpristupačniji brzi, neograničeni načini povezivanja. Ukoliko nemate bežični ruter ili koristite 3G vezu, najbolje bi bilo da upotrebite bežični adapter sa notebook‑a ili mobilnog telefona za wireless hotspot. Hajde da se pozabavimo ovom prvom kombinacijom: notebook sa pristupom Internetu koji istovremeno poseduje WiFi. Sjajno je što WiFi adapter može da se podeli na virtuelne uređaje, tačnije na onoliko virtuelnih uređaja koliko vam je potrebno. Jedan može da bude zaštićen hotspot za kućne uređaje, drugi hotspot doniran komšiluku, a treći da se povezuje sa komšijskom mrežom radi igranja, deljenja fajlova ili backup varijante kada ispadne glavni Internet kanal. Potrebno je samo promeniti njegovu podrazumevanu funkciju u nekoliko koraka.

Windows-Virtuelni-WiFi-adapter-2Windows 7 podržava ovu mogućnost preko Virtual Wi‑Fi funkcionalnosti. Jedini problem koji može da vas omete u ovoj aktivnosti jeste taj da vaš WiFi driver nije kompatibilan sa ovim aktivnostima, ali su najčešći uređaji kao što su Atheros, Broadcom i Realtek podržani i u 32‑bitnim i u 64‑bitnim verzijama drajvera. Potrebno je da pokrenete komandni prozor klikom na Windows taster, otkucate cmd i na ekranu će se pojaviti prečica na cmd.exe. Nakon desnog klika na prečicu odaberite Run as Administrator. Pojaviće se kontrolno pitanje da li želite da dozvolite promene koje mogu da izazovu pokretanja sa administratorskim pravima i vi potvrdite da želite. Nakon ovoga u komandnom prozoru zadajte komandu:

netsh wlan set hostednetwork

mode=allow ssid=MyNet key=MyPassword

i potvrdite sa Enter. Možete da zadate i neko inventivnije ime nove mreže koju formirate umesto MyNet, a preporučljivo je i da umesto MyPassword stavite nešto složenije, jer će mreža biti izložena i pristupu iz bližeg komšiluka. Naredna komanda koju kucate je:

netsh wlan start hostednetwork

Windows-Virtuelni-WiFi-adapter-3Mreža koja koristi virtuelni WiFi adapter je tako startovana. Vaš WiFi adapter sada može paralelno da se koristi kako za povezivanje na druge mreže, tako i za opsluživanje nove virtuelne mreže MyNet. Potrebno je i da dozvolite deljenje vaše Internet konekcije sa korisnicima mreže MyNet. Kliknite na Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Centre > Change Adapter Settings. Pronađite svoju Internet konekciju, odaberite je i desnim kliknite na nju odaberite Properties. Sledi klik na Sharing tabulator, pa na Allow other network users to connect… Izaberite svoj malopre kreirani novi virtuelni Wi‑Fi adaptor i imate novu virtuelnu mrežu koja se vidi u blizini vašeg laptopa. Udaljenost varira u zavisnosti od snage WiFi uređaja, kao i od konfiguracije stana i debljine zidova. Svi bliski uređaji sa WiFi adapterima će videti novi SSID MyNet, a ko zna password, moći će bez problema da se konektuje.

Windows-Virtuelni-WiFi-adapter-4Da bi mreža i ubuduće bila funkcionalna, osim startovanja podrazumevane Internet konekcije, komandni prozor na notebook računaru mora da aktivira virtuelnu bežičnu mrežu. Da ne biste svaki put morali da kucate ove dve komande (uključujući i šifru pristupa), možete da ih snimite u batch fajl, zapravo običan tekst, recimo pod imenom MyNet.bat. Kad god vam je potrebno, ovaj batch skript ćete startovati sa administratorskim privilegijama.

(Objavljeno u PC#194)

Šifrovanje podataka na flash disku

Flash memorija je sjajna stvar kada podatke treba poneti sa sobom ili prebaciti ih između dva računara koji nisu umreženi.

Ovakvo prebacivanje je teoretski sigurnije nego prebacivanje preko mreže kojoj pristupaju i drugi ljudi ili preko Interneta, jer je podatke moguće presresti na brojnim tačkama koje su van naše kontrole. Flash memorija je zbog fleksibilnosti, lakoće korišćenja i velikog kapaciteta u potpunosti izbacila iz upotrebe CD i DVD diskove po pitanju ličnog prebacivanja podataka, a disketa se sećamo samo u sentimentalnim situacijama kada ugledamo neki desktop računar koji još može da ih koristi, bez obzira što u njih svakako, odavno niko diskete ne ubacuje.

Ipak, i flash memorija ima sigurnosne probleme. Ogroman kapacitet garantuje i ogromnu količinu izgubljenih podataka kada nešto krene nizbrdo. Rešenje ovog problema je višestruko čuvanje kopija bitnih podataka, bilo na drugim flash uređajima ili hard‑diskovima. Drugi problem je što flash diskove često zaboravljamo da ponesemo sa sobom i ostavljamo umetnute tamo gde ne treba – mali su pa se često i lako gube, a lako ih je i ukrasti. Da bi umanjili problem otuđenja podataka, možemo da pribegnemo šifrovanju (enkripciji).

Windows 7 poseduje dobro sistemsko rešenje ovog problema. BitLocker Drive Encryption je sastavni deo operativnog sistema i pomoći će vam da jednostavno šifrujete podatke koje smeštate na flash – sve i ako ih se neko neautorizovan dočepa, neće moći da ih zloupotrebi pa će se šteta svesti na cenu ovog malog uređaja.

(Objavljeno u PC#191)

PC Savet: Windows 7 – Command prompt here

Često korisite komandni režim i mučite se sa beskrajnim CD komandama? Evo lakšeg načina: pritisnite Shift i kliknete desnim tasterom miša na prazan prostor u nekom folderu. Iz menija izaberite Open command window here i komandni prozor će se otvoriti upravo u izabranom folderu.

Napomena: Savet je objavljen u PC #186, u rubrici Odabrani bajtovi, a poslao nam ga je čitalac Dragomir Jovanović. Bili smo iznenađeni jer Dragomir ima samo 10 godina, a spremio je i još priloga koje ćete čitati u narednim brojevima. Podsećamo da čitaoci koji pošalju najinteresantnije savete na bajtovi@pcpress.rs  učestvuju u trci za vredne nagrade.
Dragomir Jovanović, najmlađi saradnik PC Press-a

Windows 7 pretekao XP

Pre­ma po­da­ci­ma StatCounter-a iz ok­to­bra, Windows 7 je pres­ti­gao ver­zi­ju XP i pos­tao glo­bal­no naj­po­pu­lar­ni­ji ope­ra­tiv­ni sis­tem. On se na­la­zi na 40,21% računa­ra ši­rom sve­ta, dok je udeo Windows-a XP pao na 38,64%, pa ta­ko Windows 7, ko­ji ovih da­na pu­ni dve go­di­ne, ni­je sa­mo naj­zas­tu­plje­ni­ji Windows, već i naj­zas­tu­plje­ni­ji ope­ra­tiv­ni sis­tem uop­šte.

Microsoft mo­žda ni­je na­jus­pe­šni­ji na po­lju mo­bil­nih plat­for­mi, ali što se desktop-a tiče, drži prva tri mes­ta, po­što se Windows Vista, sa 11,25% ude­la, na­la­zi na trećem mes­tu, pre­ma po­da­ci­ma StatCounter-a. Mac OSX je če­tvrti sa 7,24%, dok Linux ope­ra­tiv­ni sis­te­mi ima­ju 0,82 % ude­la na glo­bal­nom trži­štu.

Što se do­maćeg trži­šta tiče, si­tu­aci­ja je zna­tno dru­gačija. Sa 56,67% pre­dnjači Windows XP, sle­di ga Windows 7 sa 36,88%, za­tim Vista sa 3,38 i Linux, ko­ji u Srbi­ji ima ose­tno veći udeo ne­go na glo­bal­nom trži­štu – 1,11 %.

(Objavljeno u PC#182)